Znamy wstępny harmonogram odkomarzania

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów uprzejmie informuje, że w ostatnich dniach maja planowane jest pierwsze w aktualnym sezonie odkomarzanie w Tarnobrzegu.

Spółka podejmuje działania prewencyjnie, mając na uwadze aktualną sytuację związaną z  rozwojem larw komarów, ale także w związku ze zbliżającym się długim weekendem czerwcowym, wynikającym z kalendarza i przypadającego na czwartek 3 czerwca Święta Bożego Ciała. Jeżeli tylko pogoda umożliwi podjęcie efektywnych działań w ostatnich dniach maja zostanie przeprowadzona pierwsza akcja odkomarzania w 2021 roku.

Zabiegi zwalczania kleszczy, larw komarów i dorosłych postaci komarów, tzw. odkomarzanie, planowane są w dniach 26 – 28 maja 2021 r.

Harmonogram odkomarzania przedstawia się następująco:

  • 26-27 maja – osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Ocice, Miechocin, Przywiśle, Lasek Buloński, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto;
  • 27-28 maja – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Mokrzyszów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, Park Dzikowski.

W kolejnych dniach opryskom poddane zostaną ogrody działkowe.
Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać o godzinie 20.00.

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców wynoszącej około 7 dni.

Spółka zakupiła trzy profesjonalne urządzenia tzw. zamgławiacze, dzięki czemu proces odkomarzania będzie realizowany w jednym terminie we wszystkich częściach miasta. Ponadto do przeprowadzania odkomarzania np. w  ogródkach działkowych, czy w  wąskich alejkach wykorzystywany będzie mini traktorek, który jest zdecydowanie lżejszy i bardziej zwrotny niż samochody dostawcze.

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:

  1. temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.
  2. brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.
  3. minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.

Zakupione urządzenia do zamgławiania

LONGRAY model 95, 3 sztuki, cena 62 361,00 zł

Wysokiej klasy termiczny zamgławiacz z serii TS-95 z niepowtarzalną mocą silnika aż 50 KM, przepływ cieczy 200l/h idealnie nadaje się do pomieszczeń zamkniętych jak również na przestrzeni otwartej. TS-95 posiada system zdalnego sterowania, start z pilota podnoszenie i opuszczanie mechanizmu zamgławiania. TS-95 wykonany jest w całości z wysokiej jakości stali (zbiornik paliwa, rury i rezonator, płaszcz chłodzący) aby zagwarantować niezawodność w codziennym zastosowaniu. Mgła wytwarzana termo-pneumatycznie gwarantuje największą skuteczność i penetrację

Termin akcji, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, może ulec zmianie.

Info/fot. Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.

You May Also Like