Na dni 1-3 czerwca zaplanowano odkomarzanie

W dniach 01-03 czerwca 2021 r. planowane jest kolejne odkomarzanie w mieście Tarnobrzeg. Spółka podejmuje działania mając na uwadze przede wszystkim zbliżający się długi weekend czerwcowy, wynikającym z przypadającego na czwartek 3 czerwca Święta Bożego Ciała.

Harmonogram odkomarzania przedstawia się następująco:

  • noc 01/02 czerwca – osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Ocice, Miechocin, Przywiśle, Lasek Buloński, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Ogrody działkowe (Mokrzeszów, Nadole, Wymysłów, Miechocin, Zwierzyniec);
  • noc 02/03 czerwca – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Mokrzyszów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, Park Dzikowski, Ogrody działkowe (Kamionka, Związkowiec, Siarkopol).

Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o  produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców wynoszącej około 7 dni.

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:

  1. temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.
  2. brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.
  3. minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.

Termin akcji, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, może ulec zmianie.

Info: Tarnobrzeskie Wodociągi

You May Also Like