Nie jest dobrze, ale mogło być gorzej

Oficjalnie w 2020 roku ubyło w Tarnobrzegu 598 mieszkańców. Wciąż zostało 45913 osób, z przewagą ponad 2000 kobiet. Na 330 urodzeń (w roku 2018 było ich 386, a w 2019 – 341) przypadło aż 547 zgonów (w poprzednich latach odpowiednio 462 i 475). Przez sam ujemny przyrost naturalny ubyło w Tarnobrzegu 217 mieszkańców, przy -76 i -137 w poprzednich latach. Kolejne władze miasta zadłużyły każdego z mieszkańców na ponad 2500 złotych, przekraczając na koniec roku 117.000.000 zł łącznego długu, przy czym zastawienie Wodociągów nie jest wliczane do tej kwoty.

Otwarto 198 firm, o dziwo o kilka więcej niż w roku 2019. 92 działalności wykreślono z rejestru, 93 zawieszono, a 63 wznowiono.
Na koniec grudnia bezrobocie wynosiło 8,6% co jest wynikiem o 1,1% wyższym niż rok wcześniej. Nie trzeba powtarzać, że rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami.

Cała masa tego typu interesujących informacji znajduje się w „Raporcie o stanie miasta za rok 2020”, który urząd musi co roku przygotowywać, publikować i omawiać.

W raporcie znajdziemy również m.in.:
Informacje o ludności na poszczególnych osiedlach.
Jak miasto walczyło z pandemią.
Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta ze spisem wybranych spotkań i wyjazdów.
Informację o zatrudnieniu w UM.
Analizę sytuacji finansowej w jakiej się znajdujemy i majątku miasta.
Informacje o miejskich spółkach i ich sytuacji.
Informacje o miejskiej zieleni, gospodarce odpadami, cmentarzach, planach zagospodarowania przestrzennego.
Strategię rozwoju, program rewitalizacji miasta i adaptacji do zmian klimatu.
Rozpiskę inwestycji podjętych i zarzuconych w roku 2020.
Informację o realizacji BO, w tym taką, że dziś mamy mieć wyrok przed NSA.
Rozpiskę uchwał przyjętych przez Radę Miasta.
Opis sytuacji w edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej.
Informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami kultury, czy działania na rzecz sportu (ile dopłaciliśmy do którego klubu).

Lubię takie dokumenty i Wam też polecam lekturę całości.
Link do raportu

You May Also Like