Informacja Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi dotyczący jakości wody

Spółka Tarnobrzeskie Wodociągi w załączeniu przesyła decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą przydatność wody do spożycia w budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej 10 (Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Przedszkole nr 12). Jednocześnie chcielibyśmy Państwu przekazać kilka informacji:

  • Decyzja Sanepidu z czwartku 17 czerwca 2021 roku o nieprzydatności wody do spożycia dotyczyła tylko i wyłącznie budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 10 i miała charakter lokalny. Przypominamy, że woda do badań pobierana jest z instalacji wewnętrznej.
  • W związku z decyzją Sanepidu Spółka podjęła działania naprawcze i prewencyjne związane z  dezynfekcją i płukaniem instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Dąbrowskiej 10.
  • Woda dostarczana przez Spółkę do wodociągu miejskiego była przydatna do spożycia i  spełniała wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z posiadanymi wynikami laboratorium Spółki i Laboratorium zewnętrznego SGS woda wychodząca ze Stacji Uzdatniania Wody była bardzo dobrej jakości, spełniała wszystkie wymagania.
  • W sobotę i niedzielę otrzymaliśmy wstępne wyniki badań z Sanepidu, Laboratorium Spółki i Laboratorium SGS, które potwierdziły, że w żadnej pobranej próbce wody w dniu 17 czerwca 2021r. i 18 czerwca 2021r. nie stwierdzono bakterii, a woda dostarczana przez Spółkę jest zdatna do spożycia i spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia.
  • Spółka na bieżąco dokłada starań, aby jakość wody w mieście Tarnobrzeg nie tylko spełniała wymagane parametry, ale aby była jak najwyższej jakości, dlatego realizowany jest ciągły i bieżący monitoring jakości wody przez dwa laboratoria (Spółki i SGS) oraz w ramach nadzoru przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.