Oddanie ścianki przełożone na jesień, operatorem ma być MOSiR

W związku z tym, że w połowie czerwca minął planowany termin oddania ścianki wspinaczkowej, a nie było żadnych informacji z miasta w tej sprawie, spytałem jakiś czas temu w UM jak wygląda sytuacja. Odbiór ścianki niestety mocno się opóźni.

Poniżej oficjalne info z UM
Termin zakończenia budowy ścianki wspinaczkowej uległ przesunięciu, na pewno do dnia 30.09.2021 r. Niedotrzymanie zakładanego pierwotnie terminu to skutek pandemii koronawirusa, która pośród wielu sektorów gospodarki dotknęła także międzynarodowy transport. W przypadku budowy ścianki spowodowało to niedostarczenie w terminie materiałów budowlanych. Tu warto zaznaczyć, że dostawcą tychże dla ALP Extreme – Szkoła Alpinizmu w Gdańsku, głównego wykonawcy budowy ścianki wspinaczkowej w Tarnobrzegu, jest firma Brüninghoff Holz GmbH & Co.KG z Niemiec. Pomimo tych niesprzyjających i nieprzewidzianych okoliczności roboty budowlane we wnętrzu budynku trwają, a są zaawansowane na poziomie około 70%.

Dodatkowo, uzupełnienia wymaga opracowana jeszcze w roku 2016 dokumentacja projektowa. Należy również opracować ekspertyzę do spraw p.poż, aby ten obiekt można było użytkować. Ściankę wspinaczkową obsługiwać będzie MOSiR Tarnobrzeg.

You May Also Like