Szukamy projektanta. Co będzie obejmował projekt zagospodarowania terenów nad Jeziorem tarnobrzeskim?

O planowanych kolejnych etapach prac nad Jeziorem Tarnobrzeski pisałem w kwietniu teraz przechodzimy do konkretów i szukamy projektanta. Tarnobrzeg ogłosił postępowanie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim, wzdłuż ulic Plażowej i żeglarskiej. Projekt ma obejmować m.in. mola, „podwodne miasto”, tunele wodne, gejzery, pomosty połączone z punktami gastronomicznymi, posterunek służb ratowniczych ze slipem, domki na wynajem, pole campingowe i namiotowe, czy stanicę kajakową.

Wyłoniony wykonawca ma zaprojektować również przebudowę punktu widokowego i ogrodzenia Mariny, boiska do gry w piłkę, przebieralnie, opracować koncepcję zagospodarowania terenów pod łowiska wędkarskie, ale też zaznaczenie w koncepcji prywatnych obiektów SPA.

Po zakończeniu uslugi miasto ma dysponować nie tylko koncepcją zagospodarowania terenu, ale też przymiarkami do kosztów koniecznych prac i wizualizacją 3D. Projekt ma być gotowy najpóźniej w ciągu 4 miesięcy, a krótszy termin realizacji będzie premiowany przy wyborze oferty.

Poniżej informacje ze specyfikacji

Zakres rzeczowy opracowania projektowego powinien obejmować:

1) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim, wzdłuż ul. Plażowej i Żeglarskiej (między pkt. B-J wskazanymi w zał. nr 1), na którym planuje się zlokalizować poniższe elementy infrastruktury:
a) wjazd nad jezioro;
b) pomosty połączone z 4 istniejącymi punktami gastronomicznymi;
c) posterunek dla służb ratowniczych wraz ze slipem;
d) punkty do prowadzenia sezonowej działalności handlowej i usługowej;
e) bazę noclegową dla turystów ( np. w formie domków całorocznych na wynajem);
f) pole campingowe i namiotowe;
g) kładkę dla pieszych nad kanałem,
h) stanicę kajakową wraz z infrastrukturą nawodną.

2) Wykonanie koncepcji przebudowy punktu widokowego i ogrodzenia budynku „Mariny”.

3) Zaprojektowanie obiektów rekreacyjnych takich jak:
a) mola i pomostów;
b) atrakcji dla turystów związanych z wodą (np.: podwodne miasto, tunele w wodzie, gejzery);
c) boiska do gry w piłkę, place zabaw.

4) Budowa małej architektury: przebieralnie, ławki, stojaki na rowery.

5) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod łowiska wędkarskie.

6) Opracowanie koncepcji przebiegu dróg w obszarze II przedstawionym w zał. nr 1 między pkt. A –J.

7) Określenie lokalizacji zaprojektowanych obiektów w terenie.

8) Zaznaczenie w koncepcji obiektów SPA, które są możliwe do realizacji przez prywatnych inwestorów- wyłącznie wizualizacja bez części opisowej.

You May Also Like