Jak rozliczyć PIT w 2021 roku?

Podatku PIT żaden z nas nie jest w stanie uniknąć. Pod wieloma względami stanowi on fundament systemu podatkowego obowiązującego w Polsce. Pomimo licznych głosów, aby go zlikwidować bądź zmniejszyć, nie zanosi się na szybkie zniesienie podatku dochodowego. Będąc zobligowanymi do corocznego złożenia zeznania podatkowego, warto mieć podstawową wiedzę na temat jego specyfiki. W ten sposób możemy zaoszczędzić sobie wielu prawnych komplikacji i kłopotów.

Innowacyjne rozwiązanie PIT online

Obecnie nasze rozliczenia PIT możemy złożyć do urzędu skarbowego bez wcześniejszej konsultacji z księgowym. Deklaracja PIT nie należy do prostego dokumentu, a jej właściwe wypełnienie leży po stronie podatnika. W przeszłości zdecydowana większość obywateli preferowała korzystanie z usług księgowych, którzy za opłatą poprawnie uzupełniali dokument za nich. Dzisiaj jednak tradycyjne wsparcie specjalistów zostaje wyparte przez profesjonalną usługę PIT online. Formularz elektroniczny, potocznie określany e-PITem, jest cyfrowym ekwiwalentem papierowej deklaracji PIT, pobieranej w urzędzie skarbowym.

Jak rozliczyć PIT online?

W rocznym obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych kluczowe są informacje odnośnie naszych dochodów z minionego okresu rozliczeniowego. Dotyczą one przeważnie zysków z tytuły wynagrodzenia za pracę, lecz mogą także obejmować środki finansowe pochodzące z innych źródeł. W zależności od pochodzenia tych przychodów podatnik jest zobligowany przedłożyć do urzędu skarbowego odpowiedni formularz PIT. W zakresie zeznań podatkowych znajdują się takie dochody, jak renta, emerytura, zyski kapitałowe, opłaty za najem lub dzierżawę czy sumy należne z tytułu posiadanych obligacji lub innych papierów wartościowych. Każdą taką informację możemy w prosty i szybki sposób zamieścić w programie podatkowym pobranym z sieci. W oparciu o te wiadomości wygeneruje on nam poprawnie uzupełnioną deklarację, którą następnie bez jakichkolwiek obaw zanosimy do urzędu skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.

Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT online?

Podobnie jak tradycyjne rozliczenie PIT, także i te w wariancie cyfrowym jesteśmy zobowiązani złożyć do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Deklaracja wygenerowana w oparciu o wiadomości podane do specjalistycznego programu stanowią podstawę przyjęcia dokumentu i zakończenia procesu rozliczeniowego podatnika. Większość współczesnym generatorów deklaracji PIT posiada funkcje ulg podatkowych. Jeżeli one nam przysługują, możemy wybrać odpowiednie polecenie na portalu podatkowym. 

Jaki program PIT online?

Ministerstwo Finansów solidnie dba o to, aby podatnicy mogli w wygodny sposób, bez jakichkolwiek komplikacji i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z możliwości cyfrowych usług publicznych. Rozliczenie PIT w wersji elektronicznej może zostać uzupełnione przez dostępny w Internecie program, który wymaga akredytacji resortu. Używając certyfikowanej aplikacji podatkowej, nie musimy martwić się o nasze dane osobiste i informacje podatkowe. Nadchodzące rozliczenie PIT 2021 zostało wzbogacone o innowacyjne zabezpieczenia cyfrowe, szereg metod autoryzacji, gdzie jesteśmy proszeni o przypisany nam identyfikator podatkowy. Idąc w tym kierunku, zarówno resort finansów, jak i twórcy poszczególnych generatorów deklaracji PIT jako priorytet stawiają gwarancję zerowego ryzyka utraty czy kradzieży wszystkich udostępnianych przez obywateli informacji, jak również właściwe przygotowanie dokumentu rozliczenia, pozbawionego błędów technicznych, który może zostać ze spokojem przedłożony w US.

rozliczenie pit online

 Materiał partnera