Zmiany w MBP

Monika Sadkowska, od 34 lat zawodowo związana z biblioteką publiczną w Tarnobrzegu objęła funkcję pełniącej obowiązki dyrektora tej placówki. Stanisława Mazur, dotychczasowa dyrektor MBP, przeszła na emeryturę.

Formalnie zmiana na stanowisku kierującego Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu nastąpiła z dniem 28 sierpnia 2021 r., po odwołaniu z dniem 27 sierpnia dotychczasowej dyrektor (na wniosek jej samej, w związku z przejściem na emeryturę). Oficjalnie powitanie p.o. dyrektor MBP i pożegnanie dotychczasowej dyrektor odbyło się w poniedziałek, 30 sierpnia. Prezydent Tarnobrzega dziękując Stanisławie Mazur nie szczędził miłych słów, dziękując za lata poświęcone pracy w tej miejskiej placówce. Stanisława Mazur z biblioteką publiczną – do 1999 r. wojewódzką, po reformie administracyjnej miejską – związana była od roku 1978. Ostatnie 36 lat kierowała biblioteką, zajmując stanowiska kolejno, zastępcy dyrektora, p.o. dyrektora i wreszcie od 7 października 1999, nieprzerwanie do teraz, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Przez ten czas MBP przeszła kolosalną przemianę. Pełna komputeryzacja zbiorów i procesów bibliotecznych, na bieżąco uzupełniany w nowości wydawnicze księgozbiór, bardzo bogata oferta pracy z czytelnikami oraz funkcjonalne lokale biblioteczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt biblioteczny, komputery oraz wykwalifikowana kadra – tak dziś wygląda Miejska Biblioteka Publiczna. Oficjalnie kierowanie placówką objęła od teraz Monika Sadkowska, której prezydent miasta powierzył pełnienie obowiązków dyrektora MBP.

Monika Sadkowska ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu pracuje od 34 lat, w tym 23 lata na stanowiskach kierowniczych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych działach biblioteki, m.in. w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym ówczesnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, od 1999 do 2016 roku kierowała wielofunkcyjna Filią nr 1 MBP, a do chwili obecnej Działem Udostępniania Zbiorów, Informacji i Promocji. Nadzorowała pracę agend i fili bibliotecznych, organizowała i koordynowała przebieg wielu akcji czytelniczych i wydarzeń kulturalnych. Współtworzyła i koordynowała realizację projektu „Wszystkie drogi prowadzą do książki”.

Za swój sukces zawodowy uznaje organizację i rozwój Filii nr 1 MBP, zwłaszcza w zakresie bogatej w formy promocji czytelnictwa, jak również wieloletniej działalności prowadzonej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Była inicjatorem wielu spotkań, koncertów, warsztatów, pokazów dla osób niewidomych i słabowidzących. W 2008 roku została uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej, legitymuje się również Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Współczesna biblioteka, jej zdaniem, nie może stać w miejscu. Funkcjonowanie biblioteki musi się zmieniać, rozwijać w oparciu o najnowocześniejsze standardy bibliotekarstwa publicznego i unowocześniać wraz z nowymi tendencjami i oczekiwaniami swoich użytkowników. Stale dążyć aby być przyjazną, otwartą, atrakcyjną czyli potrzebną i ważną dla lokalnej społeczności. Pełnić rolę centrum udostępniania zbiorów, informacji, ochrony lokalnego dorobku kulturowego i aktywizacji kulturalnej otaczającego ją środowiska. Być miejscem spotkań, integracji środowiska, promocji książki i czytelnictwa. Merytoryczna, dbająca o budowanie efektywnego i współpracującego ze sobą zespołu mającego wpływ na rozwój biblioteki. Monika Sadkowska będzie pełnić obowiązki dyrektora MBP do 28 lutego 2022 r. Do tego czasu wyłoniony ma zostać dyrektor biblioteki.

Info/fot. UM

You May Also Like