Nowi i nowi-starzy dyrektorzy w placówkach oświatowych w Tarnobrzegu

Nastąpiła zmiana na stanowiskach dyrektorskich w dwu tarnobrzeskich placówkach oświatowych, w dziesięciu skorzystano z możliwości przedłużenia kadencji. Przedłużono powierzenie stanowisk dziewięciu dyrektorom i jednemu pełniącemu obowiązki dyrektora.

Powierzenie stanowisk, a także przedłużenie powierzenia prezydent Tarnobrzega wręczył dyrektorom tarnobrzeskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 30 sierpnia br. Wszystkie obowiązują od 1 września br. 

Zmiany na stanowisku dyrektorskim zaszły w dwóch tarnobrzeskich przedszkolach, nr 4 i 17.  W drodze konkursu stanowiska dyrektora powierzono: w Przedszkolu nr 4 – Bożenie Dryce (do 31 sierpnia 2026 r.), w Przedszkolu nr 17 – Annie Zybale (do 31 sierpnia 2025 r.). W przypadku dziesięciu innych placówek oświatowych, w których kończyły się kadencje dyrektorom, skorzystano z możliwości jakie daje § 11ha ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przedłużono powierzenie stanowiska dyrektorom, w jednym przypadku przedłużono powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora. Powyższy przepis dopuszcza bowiem przedłużenie powierzenia stanowiska po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratorium oświaty oraz zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły i organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

Powierzenia stanowiska dyrektora przedłużono w dziewięciu placówkach w Tarnobrzegu. W Przedszkolu nr 3 – Bogumile Wysockiej (do 31 sierpnia 2026 r.), w Przedszkolu nr 12 – Alinie Cholewie (do 31 sierpnia 2026 r.), w Szkole Podstawowej nr 3 – Mirosławowi Holukowi (do 31 sierpnia 2026 r.), w Szkole Podstawowej nr 6 – Wilhelminie Kropornickiej (do 31 sierpnia 2025 r.) w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Kard. St. Wyszyńskiego – Marcinowi Pilarskiemu (do 31 sierpnia 2026 r.), w Zespole Szkół nr 2 im. B. Głowackiego – Markowi Szczytyńskiemu (do 31 sierpnia 2026 r.), w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego – Rafałowi Sawickiemu (do 31 sierpnia 2026 r.), w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika – Tomaszowi Stróżowi (do 31 sierpnia 2026 r.), w Centrum Kształcenia Zawodowego – Józefowi Surowańcowi (do 31 sierpnia 2024 r.). Zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia przedłużono również powierzenie pełnienia obowiązków dyrektorowi Przedszkola nr 1 w Tarnobrzegu Agnieszce Grębowiec (do 31 sierpnia 2022 r.).

Info/fot. UM