Lokalne podtopienia po opadach

Kilkudniowe opady deszczu spowodowały podniesienie się wód gruntowych, co spowodowało lokalne podtopienia. W czwartek, 2 września, w związku ze wzrostem poziomu wody w Wiśle zamknęły się śluzy wałowe odprowadzające wodę z terenu miasta.

Śluza wałowa na osiedlu Podłęże w efekcie podejścia nieczystości nie domknęła się poprawnie powodując napływ wody z Wisły na obszar osiedla. Dzięki działaniom płetwonurków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz wsparciu przedstawicieli sandomierskiego Nadzoru Wodnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udało się śluzę doszczelnić, tym samym nie dopuszczono do zalania osiedla – mówi Przemysław Rawski, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Tarnobrzega.

Prezydent Tarnobrzega wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego tutejszego Urzędu Miasta oraz komendantem miejskim OSP w Tarnobrzegu zdecydował o odprowadzeniu wody nagromadzonej w systemie melioracyjnym miasta. W tym celu wykorzystana została pompa dużej wydajności będąca na stanie OSP Sielec. Działania strażaków polegają na przerzucie nadmiaru wody z kanału „Piskorzeniec”, w rejonie osiedla Sielec, w międzywale Wisły. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Dobre wiadomości są takie, że od soboty 4 września spodziewany jest spadek poziomu wody na Wiśle.

Info/fot. UM

You May Also Like