Wzorce cnót żołnierskich – na 30-lecie MHMT

W 30. rocznicę swojego powstania, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega wraz z: Komisją Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN, Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Instytutem Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Związkiem Rodu Tarnowskich, 33. Nowodębskim Wojskowym Oddziałem Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Jana Amora Tarnowskiego, Accademia dei Rampanti (Padwa) – Zespołem do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji Jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie oraz Muzeum Wojska w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję naukową Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy niezłomnych – wzorce cnót żołnierskich, która odbędzie się w Zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie w dniach 23 -24 września b.r. Wstęp ma charakter otwarty i bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy.

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I – 23 września 2021 r.

12.00: otwarcie konferencji

prof. dr hab. Mirosław Lenart (Opole), Honor w kulturze chrześcijańskiej Europy

prof. dr hab. Karol Olejnik (Poznań), Wojsko a wartości – problemy dyskusyjne

Przerwa

dr hab. Tadeusz Zych (Rzeszów, Tarnobrzeg), Hetman Jan Tarnowski – archetyp żołnierza w rodzinie Tarnowskich

dr hab. Karol Łopatecki (Białystok), Sam regimentarz w gnoju się utaił – ucieczka z pola bitwy i próby opanowania tchórzostwa w armii polskiej i litewskiej (XVI-XVIII w.)

dr hab. Tomasz Ciesielski (Opole), Od żołnierza zaciężnego i tytularnego do żołnierza-obywatela. Zmiana statusu żołnierza i jego percepcji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.

dr Sławomir Marchel (Opole), Monsignore Puzyna – régiment militaire! Duch wojskowy w wychowaniu chłopców z rodu Puzynów z Kozielska

Dyskusja

prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Katowice), Pozostać wiernym Napoleonowi – dylematy polskich oficerów i żołnierzy w 1813 r.

prof. dr hab. Wiesław Caban (Kielce), Oficer-Polak w armii rosyjskiej (poczucie narodowe czy państwowe)

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn), Pojęcie zdrady i przysięgi homagialne w 1831 i po 1831 r.

Dyskusja

Dzień II – 24 września 2021 r.

10.00: Rozpoczęcie

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Warszawa), Kodeks honorowy Armii II Rzeczpospolitej.

prof. dr hab. Maciej Franz (Poznań), Sprawa o honor. Przypadek wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.

prof. dr hab. Adam Ostanek (Warszawa), Armia II RP a rodzina.

dr Paweł Korzeniowski (Rzeszów), Obraz pilota w regulaminach walki Wojska Polskiego w okresie międzywojennym.

Dyskusja

prof. dr hab. Rafał Wnuk (Lublin),Świat wartości armii podziemnej 1939-1945.

dr Marian Kasperski (Warszawa), Nowa rzeczywistość, czy także nowa świadomość?

O wartościach kadry LWP.

prof. dr hab. Jerzy Maroń (Wrocław), Cienie współczesnej historiografii wojskowej.

dr Tomasz Siewierski (Warszawa), Blaski współczesnej historiografii wojskowej.

prof. dr hab. Tomasz Schramm (Poznań), Podsumowanie, wnioski końcowe.

You May Also Like