W końcu – dziś i jutro kolejna fala odkomarzania

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów informuje, że w dniach 27-29 września 2021 r. planowane jest kolejne odkomarzanie w mieście Tarnobrzeg.

Szczegółowy harmonogram odkomarzania poniżej:

  • noc 27-28 września – osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Ocice, Miechocin, Mokrzyszów, Przywiśle, Lasek Buloński, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski. Ogrody działkowe: Miechocin, Kamionka( po prawej stronie obwodnicy), Mokrzyszów, Wymysłów, Zwierzyniec.
  • noc 28-29 września – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś. Ogrody działkowe: Nadole, Kamionka( od strony S. Orła), Związkowiec, Siarkopol.

Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o  produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecamy ich dokładne wymycie przed spożyciem.

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:

  1. temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.
  2. brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.
  3. minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.

Termin akcji, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, może ulec zmianie.

You May Also Like