Tarnobrzeg z dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tarnobrzeg otrzymał kolejne duże dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwie inwestycje. Z rządowym wsparciem zmodernizowane zostaną drogi w samym mieście, jak i te na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Umowy dotyczące współfinansowania drogowych inwestycji Tarnobrzega podpisali dziś, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz  dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel. W wydarzeniu uczestniczył też  wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Umowy dotyczą realizacji dwóch zadań: „Przebudowa dróg powiatowych w Tarnobrzegu: ul. Kwiatkowskiego – K. Wielkiego, ul. Zwierzyniecka, ul. Moniuszki” i „Budowa dróg gminnych – ulicy Chemicznej, Siarkopolowej oraz Mechanicznej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu”. Zadania, których koszt oszacowano, kolejno, na ponad 7,6 mln zł i ponad 10,7 mln zł zostaną dofinansowane w wysokości 50 procent kosztów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obydwa projekty do dofinansowania zostały zgłoszone w roku 2020.

Zakres rzeczowy pierwszej z drogowych inwestycji, która dzięki dofinansowaniu doczeka się realizacji, obejmuje przebudowę ulic Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzynieckiej i Moniuszki na odcinkach o łącznej długości ponad 2 km. W ramach zadania planowana jest m.in. przebudowa i budowa nawierzchni dróg, skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, w projekcie ujęte zostało także oznakowanie pionowe i poziome dróg. Koszt całkowity zadania wynosi dokładnie 7 628 550,96 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 814 275,00 zł (50 proc. kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji tego zadania to 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Przedmiotem kolejnego projektu, który otrzymał dofinansowanie z RFDD jest modernizacja i przebudowa dróg gminnych – ulicy Chemicznej, Siarkopolowej oraz Mechanicznej – stanowiących układ komunikacyjny Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowane zostaną odcinki dróg o łącznej długości ponad 2,3 km oraz ponad 2,6 km chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenie uliczne, wybudowanych zostanie 10 nowych skrzyżowań, parkingi oraz zatoki postojowe dla transportu ciężkiego. Dzięki poprawie parametrów część dróg uzyska nową, wyższą kategorię ruchu.

Koszt całkowity zadania wynosi 10 720 423,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 247 777,00 zł. Będzie to inwestycja wieloletnia, czas realizacji to 3 lata.

Podpisanie umów miało miejsce na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która dzięki zaangażowaniu władz miasta zyska nowe oblicze kolejnych już dróg, stając się tym samym atrakcyjniejsza dla potencjalnych inwestorów. Przypomnijmy, przed rokiem na terenie TSSE miasto prowadziło dwa drogowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu – etap I” (koszt 2 miliony  810 tysięcy 550 złotych, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 milion 634 tysiące 190 złotych) oraz „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu” (koszt 1 milion 563 tysiące złotych, w tym  dofinansowanie w wysokości 755 tysięcy 591 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych). W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli m.in. dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu Tomasz Miśko oraz wicedyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu Marian Cąpała, Skarbnik Miasta Urszula Rzeszut, przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Potański, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega Bożena Kapuściak, naczelnicy tarnobrzeskiego Urzędu Miasta, a także tarnobrzescy radni.

Info/fot. UM

You May Also Like