Znamy zweryfikowane projekty z BO2022

Do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok wpłynęło łącznie 33 projekty mieszkańców, w tym:

 • 24 projekty w kategorii „projekt mały” (do 20 tys. zł);
 • 9 projektów w kategorii „projekt duży” (powyżej 20 tys. zł).

Poniżej lista pozytywnie zweryfikowanych projektów dużych:

 1. Miejskie chodniki – przyjazne i bezpieczne
  Budowa lub remont ciągów pieszych spełniających normy i odpowiednie standardy. Dla nowych chodników wymagane jest wykonanie projektów.
  Część posiada gotowe projekty, które są w posiadaniu Urzędu Miasta. Chodniki i ciągi piesze wykonane zostaną na działkach należących do miasta w poszczególnych osiedlach Tarnobrzega.
  Wszystkie osiedla Tarnobrzega
  1 560 000 zł

 2. Modernizacja bocznych ulic – Stanisława Wyspiańskiego i Jana Tracza
  Wykonanie nowego parkingu dla sam. os. wzdłuż ogrodzenia SP nr 4 – wis a wis budynku ul. Wyspiańskiego 12, wykonanie oświetlenia ulic – od Wyspiańskiego do ul. Tracza, zerwanie trylinki i
  dokonanie podsypki pod nawierzchnią asfaltową – na całej długości I-go segmentu garaży, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni od ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza i wykonanie oznakowań poziomych i pionowych.
  Od ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza
  891 000 zł

 3. Remont ulicy Stanisława Piętaka boczna – po powodzi w 2010 roku
  Remont nawierzchni asfaltowej ul. Piętaka – boczna, poprzez frezowanie bądź rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz położenie nowych warstw asfaltu lub kostki brukowej (pow. około 1250 m2).
  Tarnobrzeg, oś. Wielowieś, ul. Stanisława Piętaka boczna
  450 000 zł

 4. Siarkowiec – Osiedle Marzeń
  Budowa placu zabaw – montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, do Street workout, nowego ogrodzenia. Remont boiska – wymiana nawierzchni, siatek i bramek. Budowa parkingów. Zmiana Organizacji ruchu na ul. Św. Barbary. Budowa drogi dojazdowej. Remont chodnika. Rozbudowa Siłowni. Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.
  Osiedle Siarkowiec w Tarnobrzegu
  1 533 443 zł

 5. Wykonanie chodnika przy ul. J. Słomki
  Chodnik zlokalizowany będzie przy ul. Słomki na odcinku od sklepu „SPAR” do ulicy Polnej. Długość chodnika około 260 mb o szerokości 2m, z kostki betonowej.
  Ul. Słomki w Tarnobrzegu
  180 000 zł

 6. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczorekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim
  Wykonanie ujęcia wód siarczkowych, obejmujące:
  – projekt robót geologicznych,
  – plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
  – otwór eksploatacyjny,
  – dokumentacja hydrogeologiczna.
  Tarnobrzeg obręb Machów
  615 000 zł

Wszystkie projekty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. W wyniku dokonanej oceny pozytywnie zweryfikowanych zostało 19 projektów, w tym:

 • 13 projektów w kategorii „projekt mały”;
 • 6 projektów w kategorii „projekt duży”.

14 projektów otrzymało negatywna ocenę (11 „małych” i 3 „duże”). Wyniki weryfikacji w załącznikach.

UWAGA! Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.) autorowi negatywnie zweryfikowanego projektu przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list projektów z wynikami dokonanej oceny. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Odwołania przyjmowane są do 18 października 2022 r.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się dnia 24 października i potrwa do dnia 5 listopada 2022 r. , przy czym 24 października (w niedzielę) głosowanie odbędzie się w formie tradycyjnej – papierowej na miejskich osiedlach. W pozostałych dniach głosowanie odbywać się będzie elektronicznie poprzez system informatyczny na stronie: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org. Aby oddac głos poprzez internet należy na podanej stronie wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu, poprzez który otrzyma się kod weryfikacyjny. Na jeden nr telefonu przypada jeden kod weryfikacyjny. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega. Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, oddając jeden głos na projekt w kategorii „projekt duży” i jeden głos na projekt w kategorii „projekt mały”.

Pełne listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie do pobrania poniżej:
http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/3225/1/wyniki_weryfikacji_projektow_tbo_2022_-projekty_duze-_ocena_pozytywna.pdf

http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/3225/1/wyniki_weryfikacji_projektow_tbo_2022_-projekty_duze-_ocena_negatywna.pdf

http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/3225/1/wyniki_weryfikacji_projektow_tbo_2022_-projekty_male-_ocena_pozytywna.pdf

http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/3225/1/wyniki_weryfikacji_projektow_tbo_2022__-projekty_male_-_ocena_negatywna.pdf

Info: UM

You May Also Like