Thoni Alutec stawia na nowoczesne technologie inwestując w rozwój Odlewni Precyzyjnej

Wraz z dynamicznym rozwojem naszej Firmy i coraz większym zapotrzebowaniem oraz wymaganiami klientów wydzielono nowy odrębnie działający wydział – Odlewnię Precyzyjną Aluminium.

Wydział Odlewni Precyzyjnej został utworzony w celu sprostania najwyższym wymaganiom klientów. Formiernia i topialnia to centrum całego procesu produkcyjnego.
To w tym miejscu otrzymujemy fizycznie odlew, dla którego wcześniej został opracowany pełny proces technologiczny przez nasz zespół inżynierów.

Odlewnia Precyzyjna realizuje zamówienia klientów z wszelkich sektorów gospodarki m.in.:

 • przemysł lotniczy (obudowy przekładni, obudowy systemów wentylacji, itp.),
 • przemysł kosmiczny (kopuła rakiety kosmicznej),
 • przemysł militarny (bloki silników, misy olejowe, obudowy skrzyni biegów, itp.),
 • przemysł energetyczny (skrzynki sterownicze o podwyższonych wymaganiach, itp.),
 • przemysł kolejowy (uchwyty hamulców, wsporniki amortyzatorów, itp.),
 • przemysł motoryzacyjny (obudowy skrzyni biegów, elementy nadwozia, itp.),
 • przemysł maszynowy (elementy obrabiarek CNC, obudowy elementów maszyn, itp.),
 • przemysł morski (bloki silników statków, misy olejowe, elementy sterowania, itp.),
 • inne (obudowy lamp ulicznych, łopatki wentylatorów, części stosowane w nowoczesnych technologiach próżniowych, itp.)

Odlewnia Precyzyjna to również inne działy:

 • Dział technologiczny

To tutaj powstaje cały proces technologiczny, który pozwala kolejnym działom rozpocząć prace konieczne do rozpoczęcia produkcji.

Projektowanie modelu odbywa z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania CAD/CAM.

Przed zleceniem wykonania modelu nasz zespół inżynierów przeprowadza symulację zalewania formy wykorzystując oprogramowanie MagmaSoft. Symulacja procesu zalewania pozwała na potwierdzenie założonej technologii co pozwala uniknąć błędów które mogą wpłynąć na koszty oraz czas realizacji projektu.

Kolejnym obowiązkiem, który spoczywa na dziale technologicznym jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla operatorów która jest potrzebna dla prawidłowego wykonania zgodnie z założeniami technologów. Dział technologiczny jest również odpowiedzialny za wszelkie zmiany modelowe oraz technologiczne, które powstają wspólnie w uzgodnieniu z klientem bądź z kierownikami produkcyjnymi na regularnie odbywających się spotkaniach.

Nasz zespół konstruktorów i technologów w oparciu o wymagania klienta oraz własne doświadczenie tworzy najbardziej dopasowany do danego produktu proces technologiczny. Taki proces jest tworzony indywidualnie dla każdego zamówienia, tak aby sprostać nawet największym wymaganiom klienta i wytworzyć zgodny odlew w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszych kosztach produkcji.
Bogata baza kooperantów z całego świata pozwala na wykonywanie kompleksowego przygotowania odlewu dla klienta, skrócenie czasu realizacji zamówień, konkurencyjne ceny a także wykorzystać ich doświadczenie i wiedzę w celu kompleksowej pomocy technicznej klientowi.

 • Formiernia i Topialnia

Dział Formierni odpowiada za wykonanie formy piaskowej, która następnie jest zalewana ciekłym stopem aluminium. Formiernia Odlewni Precyzyjnej posiada trzy mieszarko-nasypywarki w których mieszany jest piasek z odpowiednią ilością żywicy i utwardzacza i na wyjściu otrzymujemy masę formierską. Masa jest następnie używana do zasypania modelu, w którym wraz z czasem się utwardza. Po utwardzeniu gotowy element formy jest wyciągany z modelu za pomocą suwnicy lub żurawia.

Często formy zawierają rdzenie, które musza zostać precyzyjnie zamontowane wewnątrz przed zamknięciem formy. Najważniejsze umiejętności w pracy na Formierni to: dokładność oraz umiejętność pracy zespołowej. Niezbędna wiedza zostanie przekazana przez doświadczonych pracowników podczas szkolenia.

Gotowe formy wydawane są na stanowiska do zalewania. Za zalewanie odpowiada dział Topialni. Zalewanie to nie jedyne zadanie pracowników Topialni. Odpowiadają oni również za przygotowanie stopu aluminium o odpowiednim składzie zgodnym z normami i specyfikacją klienta. Skład chemiczny stopu jest sprawdzany w laboratorium i dzięki tym wynikom pracownik dostaje informację jaki składnik stopowy należy dodać do wytopu.

Proces rafinacji odbywa się metodą barbotażową. Gotowy ciekły stop o odpowiedniej temperaturze jest wlewany do form z dużej kadzi lub za pomocą łyżki odlewniczej. Topialnia, więc odpowiada za przygotowanie czystego stopu o odpowiednim składzie chemicznym, a następnie za prawidłowe zalanie formy. Jest to bardzo ważny element całego procesu.

 • Kontrola Jakości

Jest to dział obecny prawie na każdym etapie cyklu procesu technologicznego.
Pracownicy tego działu pojawiają się już w początkowych etapach produkcji np. podczas montażu skomplikowanych rdzeni na wydziale Formierni. Wtedy Kontroler Jakości przy użyciu skaneru 3D uzyskuje informację o poprawności zamontowanego rdzenia i jest to czas na skorygowanie jego ustawienia.

Skanery 3D są wykorzystywane również do pomiarów odlewów, modeli, rdzennic, itp. Pracownicy Kontroli Jakości dokładnie sprawdzają wymiary, kształt oraz wady powierzchniowe w oparciu o specyfikacje klientów oraz obowiązujące normy. W swojej pracy wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt, oprogramowanie, ale również tradycyjne metody kontroli pomiarowej i wizualnej.

 • Badania nieniszczące (NDT)

Kolejnym działem kontrolnym są placówki wykonujące badania nieniszczące (RT i PT).

Badania rentgenowskie (RT) wykonywane są w celu wykrycia wad wewnętrznych w odlewie bez niszczenia materiału. Badania te wykonywane są na jednym z czterech aparatów rentgenowskich. W zależności od wymagań możemy uzyskać zdjęcia cyfrowe lub też w wersji fizycznej (klisze).

Badania penetracyjne (PT) są to badania pozwalające wykryć wady powierzchniowe (płaskie, wąskoszczelinowe nieciągłości na powierzchni odlewu). Ciecz (penetrant) wnika w niedoskonałości powierzchniowe materiału i je ukazuje. W zależności od metody badania ocena odlewu jest wykonywana w świetle białym lub ultrafioletowym (UV).

Ocena dokonywana jest przez wykwalifikowanych pracowników w oparciu o specyfikację klienta oraz obowiązujące normy. Pracownicy muszą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami oceny wizualnej.

 • Badania niszczące

Jest to rodzaj badań, które wymagają wykonania próbek pobranych z odlewu. Niekiedy potrzebne jest zniszczenie jednej sztuki odlewu, aby pozyskać informacje o właściwościach materiału. Ta jedna sztuka i jej wyniki będą reprezentować cały wytop. Podczas takich badań możemy poznać m.in. wytrzymałość na rozciąganie materiału, wydłużenie, granicę plastyczności, itp. Możemy również wykonać wycinek odlewu z miejsca, gdzie wykryta została wada wewnętrzna i z takiej próbki wykonać zgład metalograficzny co pozwoli na obserwacje pod mikroskopem. Dzięki takim obserwacjom możemy poznać przyczynę wady.

 • Rdzeniarnia

Miejsce, w którym produkowane są rdzenie piaskowe. Rdzenie mają za zadanie odtworzyć wewnętrzne kształty w odlewie. Placówka jest w posiadaniu 6 strzelarek pozwalających wykonać rdzenie o różnych wielkościach i kształtach.

To w tym miejscu są wykonywane skomplikowane i duże rdzenie, które ciężko byłoby wykonać ręcznie na Formierni.

Zadaniem pracownika Rdzeniarni jest przezbrojenie maszyny, włączenie odpowiedniego programu na strzelarce, wyciągnięcie gotowego rdzenia i wyczyszczenie rdzennicy przed kolejnym strzałem.

 • Drukarka 3D

Z racji zmieniającego się świata oraz wzrostu konkurencji w branży odlewniczej nasza firmą zakupiła drukarkę 3D do piasku co umacnia pozycje firmy na rynku. Zdecydowano się na wybór najnowocześniejszego modelu światowego lidera w tej technologii – firmy ExOne. Na chwilę obecną tylko dwie firmy w Polsce są w posiadaniu takiej drukarki. Jest to nieoceniona pomoc przy produkcji złożonych rdzeni w szczególności do form dla odlewów z sektora branży lotniczej gdzie występują skomplikowane często połączone rurki odwzorowujące kanały.

Drukarka również jest wykorzystywana do weryfikacji technologii poprzez drukowanie kompletnych form odlewniczych jak i produkcji prototypów co pozwala na wykonanie odlewu dla klienta w zaledwie kilka dni. Pracownicy tej placówki są odpowiedzialni za uruchomienie programu na drukarce, konserwację drukarki, wyciągnięcie i wyczyszczenie wydrukowanych części. Wszystko to odbywa się w klimatyzowanym i wentylowanym pomieszczeniu, aby zapewnić najdogodniejsze warunki zarówno dla procesu jak i dla pracownika.


Link do podstrony: https://www.thoni-alutec.pl/3Dprinter/

Przez różnorodność detali jakie produkujemy i technologii wykorzystywanej do ich obróbki jesteśmy światowym liderem wśród odlewni aluminium. W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy najlepszych specjalistów z obszaru odlewnictwa jak i oferujemy możliwość przyuczenia do zawodów związanych z produkcją detali aluminiowych.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 158149816
Więcej informacji: https://www.thoni-alutec.pl/praca/?

Materiał partnera