Tarnobrzega otrzyma ponad 35 mln zł w ramach Polskiego Ładu

35 625 000 mln złotych ma otrzymać Tarnobrzeg z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesę odebrał 25 października br., w Rzeszowie prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

– Bardzo dziękuję za te ogromne środki finansowe. Te pieniądze to kolejna szansa na pobudzenie aktywności inwestycyjnej miasta. Miasto Tarnobrzeg otrzymało dofinansowanie w wysokości 35 625 000 zł z pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pod nazwą „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno—rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega”. Projekt zakłada budowę i przebudowę dróg w trzech strefach miasta tj. siedmiu dróg powiatowych i siedmiu róg gminnych o łącznej długości 8,4 km – mówi prezydent Dariusz Bożek.

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych i turystycznych miasta, co przyczyni się do pobudzenia rozwoju gospodarczego i wzrost ruchu turystycznego w mieście i w regionie oraz poprawi warunki życia mieszkańców. Wartość projektu wynosi 37 500 000 zł, kwota dofinansowania 35 625 000 zł, wkład własny 1 875 000 zł.

Info/fot. UM

You May Also Like