Urzędnicy zapewniają o gotowości służb do sezonu zimowego

Odbyło się pierwsze w tym sezonie spotkanie spółek miejskich i Wydziału GKiŚ Urzędu Miasta Tarnobrzega poświęcone przygotowaniu do zimowego utrzymania miasta. W tym roku na ulice i chodniki wyjedzie więcej posypywarek.

Spotkanie odbyło się 20 października. Temat przygotowania do zimowego utrzymania miasta poruszali przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz miejskich spółek: Rejonu Dróg Miejskich, Wodociągów Tarnobrzeskich oraz Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zdecydowano, że koordynowanie akcji w sezonie 2021/2022 pozostanie w rękach dyrektora RDM Tarnobrzeg, Kazimierza Idzika. Do jego dyspozycji, na czas trwania akcji zima, oddane zostaną zasoby osobowe i sprzętowe pozostałych spółek. Akcja zima 2021/2022 prowadzona będzie w dostosowaniu do najaktualniejszych prognoz meteorologicznych w układzie tygodniowym i dziennym. W ramach przygotowania do zimowego sezonu RDM zakupił już ok 1200 ton soli potrzebnej do posypywania jezdni i chodników. Sól już jest, będzie więcej posypywarek. Obecnie RDM jest w trakcie zakupu dodatkowych tego typu sprzętów.

Uczestnicy spotkania zaplanowali już kolejne, tym razem z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, TSM Tarnobrzeg i SM Siarkowiec. Podczas tego uzgodniony ma zostać zakres i sposób współpracy w kwestii utrzymania zimowego tzw. inwestycji wspólnych.

Info: UM