Ostatni nabór do podkarpackich terytorialsów

Ruszył ostatni w tym roku termin rekrutacji do podkarpackich terytorialsów. Chętni do rozpoczęcia wyzwania służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” już dzisiaj mogą zgłaszać się do rekruterów lub właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień. Szkolenie podstawowe rozpocznie się 20 listopada.

Ostatnie powołanie w tym roku ukierunkowane jest na wszystkie bataliony lekkiej piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla kandydatów czasu na zgłoszenie jest już niewiele, dlatego nie ma na co czekać i warto wykonać ten pierwszy krok jak najszybciej. Ochotnicy przed rozpoczęciem szkolenia mogą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby lub skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

20 listopada rozpocznie się 16-dniowe szkolenie podstawowe dla kandydatów, którzy do tej pory nie mieli styczności z wojskiem. Szkolenie będzie prowadzone dwoma sposobami, systemem ciągłym, jak również weekendowym – osiem spotkań po dwa dni (sobota, niedziela). W tym samym dniu ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze rozpoczną też żołnierze rezerwy. Szkolenie podstawowe prowadzone sposobem ciągłym zakończy się uroczystą przysięgą 5 grudnia.

***

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:
– ukończyła 18 lat
– posiada obywatelstwo polskie
– nie była karana za przestępstwa umyślne
– posiada dobrą sprawność psychofizyczną
– nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku oraz w Przemyślu. Dowódcą brygady jest płk Michał Małyska. Już dziś skontaktuj się ze swoim rekruterem WOT! www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl
Zawsze gotowi! Zawsze blisko!

You May Also Like