Tarnobrzeg rezygnuje z ponad 8 mln zł dotacji na remonty dróg

Dwa tygodnie temu informowałem o tym, że Tarnobrzeg uzyskał ponad 8 mln zł dotacji na remonty dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś okazuje się, że z tej dotacji rezygnujemy.

Na forum dyskutowaliśmy o tym od paru tygodni, teraz wszystko się oficjalnie wyjaśniło. Dopiero widzieliśmy czek o wartości ponad 8 mln zł na remont ulic Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzynieckiej, Moniuszki oraz Chemicznej, Siarkopolowej i Mechanicznej. Pisałem o tym tutaj:

Teraz okazało się, że wciąż planujemy remontować między innymi wymienione drogi, ale z innego programu – w ramach środków które uzyskaliśmy w ramach Polskiego Ładu. O obiecanych z tego tytułu ponad 35 mln zł dotacji informowałem 4 dni temu.

W tej sytuacji pojawiły się wątpliwości czy wskazane było zgłaszanie tych samych dróg do dwóch różnych programów. Oczywiste jest, że lepiej skorzystać z dofinansowania w wysokości 95% niż 50%, ale z drugiej strony gdybyśmy złożyli wnioski o inne drogi, być może skorzystalibyśmy z dofinansowania z obydwu programów. W tej sytuacji wysłałem parę pytań do UM i dziś otrzymałem odpowiedzi od rzecznika prasowego Wojciecha Lisa, którymi poniżej się dzielę.

Tinfo: Do Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy wnioski w sprawie remontu tych samych dróg. Na niektóre z nich otrzymaliśmy środki z dwóch programów – niedawno ponad 8 mln zł na 50% ul. Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzynieckiej, Moniuszki, Chemicznej, Siarkopolowej i Mechanicznej i teraz 95% dofinansowania na te same ulice.

UM: W lipcu br. Miasto Tarnobrzeg złożyło do pilotażowego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: projekt „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno—rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega”. Zakres projektu nie precyzował nazw poszczególnych ulic. Decyzja o wyborze konkretnych ulic do realizacji w ramach zadania zapadła po otrzymaniu promesy na dofinansowanie. (W dniu 21 lipca podawałem za prezydentem nazwy konkretnych ulic, czyli już wtedy mieliśmy promesę? – przyp. red)

Tinfo: Jak wygląda sytuacja z dofinansowaniem 50% na zadania, które teraz otrzymały kolejne 95% finansowania?
Czy uzyskane „nadmiarowe” środki możemy przenieść na inne zadania?
Czy zgłaszanie tych samych dróg do różnych programów było działaniem racjonalnym, czy też teraz okazuje się, że gdybyśmy złożyli wnioski dotyczące remontu innych ulic, to zyskalibyśmy więcej zewnętrznych środków?

UM: W dniu 11 października br. Miasto Tarnobrzeg otrzymało promesę w wysokości 8.062.052 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na dwa projekty:

  1. Budowa dróg gminnych – ulicy Chemicznej (G122187), Siarkopolowej (G122186) oraz Mechanicznej (TB1T/00064058) na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu.

2. „Przebudowa dróg powiatowych w Tarnobrzegu: nr P1105R (ul. Kwiatkowskiego – K. Wielkiego) w km 0+082 – km 0+744 oraz km 0+024 – km 0+530, nr P1106R (ul. Zwierzyniecka) w km 0+097 – 0+584 oraz nr P1107R (ul. Moniuszki) w km 0+006 – 0+360”.

Zdecydowano o realizacji w/w projektów z Rządowego Funduszu Polski Ład, z uwagi na poziom dofinansowania wynoszący 95% i rezygnacji z dofinansowania zadań z RFRD, które wynosi 50%. Ogółem wartość zadań wynosi 18.348.973, 96 zł.

W przypadku rezygnacji z dofinansowania nie ma możliwości realizacji innego zadania w ramach otrzymanych środków.
Nabory wniosków na dofinansowanie projektów mają charakter konkursów, o przyznaniu dotacji decydują kryteria wyboru i otrzymane w ramach oceny punkty. Trudno przewidzieć, składając wniosek czy uzyska on dofinansowanie, dlatego korzystamy z każdej możliwości, aby pozyskać środki z różnych programów. Zaoszczędzone środki własne poprzez zmniejszenie wkładu własnego mogą być wykorzystane na inne zadania, w tym drogowe.

You May Also Like