Orląt Lwowskich po odbiorze

Ponad 2,2 km drogi powiatowej na odcinku ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu zyskało nowe oblicze. Zakończyła się trwająca od roku modernizacja. Drogę oficjalnie oddano do użytkowania 29 października.

Koniec uciążliwości związanych z długim remontem drogi, a przede wszystkim koniec wstydzenia się stanem tej wylotówki z Tarnobrzega. Zakończyła się trwająca od roku przebudowa leżącej w ciągu drogi powiatowej ul. Orląt Lwowskich, na odcinku od skrzyżowania z ul. Siarkową i Mickiewicza do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega, dokładnie 2 km 248 m.

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich” miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie w wysokości 2 mln 223 tysiące 905 zł brutto rozłożone zostało na dwa lata, podobnie jak realizacja inwestycji (2020 rok: 552 668 zł brutto, 2021 rok: 1 671 237 zł brutto). Wartość robót wyniosła 4 mln 489 tysięcy 282,69 zł brutto.

Zakres inwestycji na ul. Orląt Lwowskich obejmował m.in. normalizację szerokości jezdni (6m), wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz podniesienie kategorii ruchu drogowego do KR3, przebudowę oraz budowę chodników i budowę ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, wykonanie zjazdów z kostki na posesje przyległe do drogi, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi (korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków), budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnej.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe  Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie. 

Info/fot. UM

You May Also Like