Radni zdecydują o dużej podwyżce dla prezydenta Bożka

Przyzwyczajamy się powoli do podwyżek, czasem wyraźnie większych niż wskazywałaby inflacja. W ostatnich latach odbiór śmieci podrożał w Tarnobrzegu z 6 na 26 złotych, stawka cmentarna wzrosła o 100%, woda o ponad 30%, a dopiero co radni podnieśli podatek od nieruchomości. W tej sytuacji nie dziwi, że w miejscu nie stoi również wynagrodzenie prezydenta miasta.

Według projektu uchwały, którym radni zajmą się na najbliższej sesji, na wynagrodzenie prezydenta mają się składać:
1. Wynagrodzenie zasadnicze – 10.770 zł,
2. Dodatek funkcyjny – 3.450 zł,
3. Dodatek specjalny – 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (ze względu na charakter pracy i szeroki zakres wykonywanych obowiązków) – 4.266 zł.

Daje to kwotę 18486 zł miesięcznie, przy czym Prezydentowi, zgodnie z właściwymi przepisami, mają przysługiwać również kolejne dodatki: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Do tej pory, według uchwały z 2018 roku, wynagrodzenie prezydenta wynosi:
1. 5000 zł wynagrodzenia zasadniczego
2. Dodatek funkcyjny 2100 zł,
3. 20% wynagrodzenia zasadniczego z tytułu dodatku za wysługę lat
4. 40% wynagrodzenia zasadniczego z dodatkiem funkcyjnym w ramach dodatku specjalnego, ze względu na charakter pracy i szeroki zakres wykonywanych obowiązków.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że na urzędowej liście zarobków w Tarnobrzegu, o której pisałem w jednym z podsumowań tygodnia, Prezydent Tarnobrzega jest dopiero na 5 miejscu.

Nie sposób krytykować sam fakt podwyżki, jeśli został wymuszony przyjętymi centralnie przepisami, ustawodawca dał jednak widełki 80%-100% wynagrodzenia maksymalnego.

Według informacji z Korso24 prezydent Dariusz Bożek wnioskował o minimalną stawkę z widełek, ale decyzją przewodniczącego RM Bogusława Potańskiego w uchwale zapisano… maksymalną stawkę.
Któż by nie chciał takich narzucanych centralnie podwyżek i tak hojnego pracodawcy?
Uchwała wymaga jeszcze zgody radnych.

Projekt uchwały z uzasadnieniem dostępny jest na esesji:
https://tarnobrzeg.esesja.pl/zalaczniki/155200/68-wynagrodzenie_1467836.pdf