Tarnobrzeska Rada Kobiet zaopiniowała uchwałę w sprawie sprzedaży działki przy ul. Dekutowskiego

Zdarzyło mi się kilka razy krytykować Tarnobrzeską Radę Kobiet z powodu zajmowania się zupełnie inną działalnością niż ta, do której została powołana. Dziś mamy pozytywną odmianę. Oczywiście różnie można oceniać ogłoszone stanowisko, ale bardzo pozytywnie należy ocenić, że TRK przypomniała sobie że jest organem doradczo-konsultacyjnym i opiniodawczym. Wydaje się też, że stanowisko kobiecego organu tym razem jest zgodne, bo różnie bywało.

Całe stanowisko poniżej, generalnie kobiety poddają w wątpliwość celowość sprzedaży terenu i poszkolnego pustostanu, czy też konieczność podejmowania uchwały w tej sprawie (i oddanie wolnej ręki władzy wykonawczej) akurat w tym momencie, jeśli nie ma konkretnych planów, ani potrzeby sprzedaży.

W piśmie pojawiają się propozycje możliwego wykorzystania budynku na różne cele społeczne, takie jak dom samotnej matki, punkt interwencyjny dla rodzin przemocowych, noclegownia dla osób doświadczających przemocy, mieszkania treningowe dla niepełnosprawnych, ośrodek kultury czy miejsce rekreacji. Wspomniano również o licznych planowanych programach unijnych, które pomogłyby sfinansować dostosowanie budynku do innych potrzeb.
Czy władze miasta tym razem uwzględnią stanowisko TRK? Dowiemy się już jutro.

You May Also Like