Klaster Lasowiacki zaprasza na konferencję

Klaster Lasowiacki – szansa na nowy model współpracy w regionie” – w Stalowej Woli 2 grudnia odbędzie się ciekawa konferencja. Będą wykłady o Marii Kozłowej, zbiorach etnograficznych, współpracy między samorządami, czy promocji produktów tradycyjnych.

2 grudnia o godzinie 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się konferencja „Klaster Lasowiacki – szansa na nowy model współpracy w regionie”. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z tą nowatorską formą przedsiębiorczości. Zaproszeni prelegenci przedstawią zagadnienia aktualnie najbardziej skupiające uwagę klastrowiczów.

Zaproszeni na konferencję prelegenci omówią między innymi cechy charakterystyczne społeczności lasowiackiej, współczesne formy pielęgnowania i promowania dziedzictwa kulturowego, czy też proces certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Klaster Lasowiacki ma za zadanie rozwinąć lokalną przedsiębiorczość, promować walory turystyczne regionu poprzez wykorzystanie lasowiackiego dziedzictwa kulturowego. Pomysł na Klaster Lasowiacki powstał w środowisku pracowników instytucji kultury oraz sektora kreatywnego. Inicjatorzy dostrzegli bowiem duże zainteresowanie, a wręcz panującą modę na lasowiackość.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele blisko 50 podmiotów zrzeszonych obecnie w Klastrze: instytucje kultury, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rzemieślnicy. Mile widziani będą zainteresowani tematem, rozważający przystąpienie do lasowiackiej wspólnoty.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Przebudowa i wykonane prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 11.00 – 12.30

dr Elżbieta Wiącek – „Ej, Lasowiacka jo se, jak kropelka rosy…” – Jak pielęgnować dziedzictwo lasowiackie w społeczno-kulturalnym rozwoju lokalnym na podstawie twórczości i działalności Marii Kozłowej

Elżbieta Dudek – Z Sandomierskiej Puszczy. Zbiory Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie
w kontekście działalności Franciszka Kotuli

dr Robert Godek – Projektowany program wsparcia kultury lasowiackiej przez samorząd województwa podkarpackiego

Marcin Jabłoński – Jak samorządy mogą współpracować z klastrami? Rola umów międzynarodowych

Krzysztof Zieliński – Podkarpacki klastering

Dorota Jamrozy – Promocja i rejestracja produktu tradycyjnego

godz. 12.30 – 13.00 – przerwa kawowa

godz. 13.00 – 15.00 – zajęcia warsztatowe

15.15 – podsumowanie konferencji

INFORMACJE O PRELEGENTACH

Elżbieta Wiącek – dr nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce.  Od 2005 r. adiunkt w Instytucie Studiów Regionalnych, a obecnie w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Mniej uczęszczane ścieżki do raju. O filmach Jima Jarmuscha (2001), Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (2004), Semiotyczna mapa Małopolski (red., 2015). W 2014 stypendystka fundacji Skalny Center, University
of Rochester USA. Zainteresowania badawcze: semiotyka kultury, kino Bliskiego Wschodu, mitologie współczesne, zagadnienia wielokulturowości i transkulturowości, postmodernizm.

Elżbieta Dudek-Młynarska – od 2015 r. kierownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Ukończyła studia z zakresu etnologii
na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział
w Rzeszowie. Od 2011 roku związana z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Autorka artykułów, konceptualizacji i realizacji wielu projektów muzealnych. Zainteresowania badawcze związane m.in. z przemianami i reinterpretacją kultury ludowej. Inicjatorka
i koordynatorka autorskich projektów wystawienniczych i edukacyjnych na terenie województwa podkarpackiego. Autorka i współautorka artykułów oraz scenariuszy wystaw czasowych. Posiada doświadczenie w pracy badawczej (Uniwersytet Wrocławski). Od 2014 roku uczestnik zespołów projektów badawczych dotyczących przemian w obrębie kultury ludowej dla Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej.

Dorota Jamrozy – pracownik Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Od 2005 roku zajmuje się  promocją żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wpisem na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Godek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, doktor nauk humanistycznych o specjalności filozofia (2018), wcześniej m.in. nauczyciel szkół średnich 
i samorządowiec. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1991) oraz studiów III stopnia w zakresie filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Marcin Jabłoński – wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów, doradca rynkowy Funduszu Górnośląskiego S.A. na rynki Afryki i Bliskiego Wschodu, członek Rady Nadzorczej Incuvo S.A., członek Rady Inwestycyjnej Inkubatora 4.0 (przy Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Jana Kazimierza), a także członek Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ekspert Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Współtwórca jednego z pierwszych polskich klastrów ICT Pomerania (Gdynia 2003). Facylitator nagrodzonego przez Forbes klastra telekomunikacyjnego E-południe. Mentor w projekcie The NextSociety (ACCIO) na rzecz rozwoju klastrów w krajach MENA. Inicjator Regionalnej Platformy Eksportowej (województwo śląskie) oraz Transgranicznej Sieci Współpracy (Polska – Czechy – Słowacja).

Współautor Handbook for Cluster Optimisation (2013). Wykładowca, konsultant, trener, mentor. Biegły sądowy z zakresu innowacji i klastrów.

Krzysztof Zieliński –historyk sztuki, regionalista, dziennikarz, autor szeregu książek
i artykułów dotyczących dziedzictwa kulturowego Podkarpacia i obszarów Pogranicza. Jednak tematyka, z którą najczęściej się go utożsamia to kulinaria w ujęciu historycznym. Jest autorem pierwszej pracy podsumowującej dorobek historyczny kulinariów na terenie województwa – Leksykonu Podkarpackich Smaków – przygotowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Kontynuacją była Wielka księga tradycji kulinarnych województwa podkarpackiego zawierająca ponad 1400 lokalnych przepisów
z podziałem na regiony i grupy etniczne. Rozwinięciem tego tematu jest ostatnia publikacja Podkarpackie tradycje kulinarne. Informator z przepisami (2019). Dwóch wydań doczekała się także publikacja Wieprzowina na polskich szlakach kulinarnych. Informator z przepisami (2019, 2020).

Krzysztof Zieliński to także autor przewodników kulinarno-turystycznych po regionie: Podkarpackie Smaki (edycja 2012) oraz przewodników Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki (edycja 2013, 2015, 2020) wydanych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Współtwórca
i animator działającego od 2013 r. Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki.

Administrator stron internetowych (podkarpackiesmaki.pl., szlakpodkarpackiesmaki.pl, skarbypodkarpackie.pl) oraz kilkunastu specjalistycznych profili i grup na Facebooku.

You May Also Like