Zawarto porozumienie międzygminne MOF Tarnobrzeg

Będą współdziałać celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg. Lider obszaru, miasto Tarnobrzeg i cztery gminy partnerskie – Nowa Dęba, Baranów  Sandomierski, Grębów i Gorzyce 22 grudnia podpisały stosowne porozumienie.

Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzeg (MOF) tworzą: Miasto Tarnobrzeg (Lider) oraz cztery jednostki najściślej z nim funkcjonalnie związane, tj. gminy: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce (Gminy Partnerskie).

Mając na względzie zapisy Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 – uchwalonej 28 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, wyznaczającej Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega oraz kontynuację działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020, a także kierując się możliwościami perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, Lider i Gminy Partnerskie postanowiły zawrzeć porozumienie. To dotyczy współdziałania, którego celem będzie realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

– Porozumienie międzygminne pozwoli na efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zaangażowanie stron porozumienia we wspólną realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych prowadzić będzie do wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich, które sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi MOF Tarnobrzeg – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Po uzgodnieniu treści porozumienia przedstawiciele wszystkich gmin będących jego stronami – prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur, wójt Grębowa Kazimierz Skóra oraz wójt Gorzyc Leszek Surdy – 22 grudnia podczas spotkania w Urzędzie Miasta Tarnobrzega podpisali stosowny dokument.

Na mocy porozumienia Miasto Tarnobrzeg, jako Lider, zobowiązane jest do koordynacji działań zmierzających do opracowania i wdrożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027.

– W pierwszej kolejności musimy opracować dokument, w którym znajdą się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w tym okresie przez partnerów MOF. Strategię tę musi zatwierdzić instytucja zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Do niej następnie trafi lista projektów rekomendowanych do wsparcia – dodaje prezydent Tarnobrzega. – Jako lider mamy zarządzać realizacją Strategii ZIT zgodnie z wytycznymi, podejmować czynności związane z realizacją przedmiotu porozumienia. Do naszych zadań należeć będzie także między innymi powołanie Zespołu Zarządzającego, zatrudnienie pracowników, koordynacja prac, zlecanie usług na rzecz realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia, a także monitorowanie i raportowanie realizacji Strategii ZIT.

Info/fot. UM