Miejskie statystyki za rok 2021

W porównaniu do 2020 w roku 2021 nieco mniej się nas w Tarnobrzegu urodziło, więcej zmarło. Kolejny rok covidowy zbiera swoje żniwo. Optymistycznym prognostykiem jest za to liczba zawieranych małżeństw. Tu odnotowano wzrost. Podobnie jeśli chodzi o nowo zakładaną działalność gospodarczą.

Liczba mieszkańców Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 45 089 osób. To mniej niż rok wcześniej, gdy statystyki mówiły o 45 817 mieszkańcach miasta. Spadek nie dziwi biorąc pod uwagę to, że tylko w ciągu ostatniego pół miesiąca starego roku zmarło w Tarnobrzegu 50 osób. W ciągu całego roku liczba zgonów wyniosła 620. Patrząc na roczne statystyki, to kolejny wzrost – w roku 2020 zmarło 545 tarnobrzeżan, a rok wczesnej 475 osób. W tym przypadku Tarnobrzeg nie jest jednak odosobniony. Tendencję wzrostową, jeśli chodzi o śmiertelność, odnotowuje się w całym kraju, a także na świecie. Pandemia w dalszym ciągu zbiera swoje śmiertelne żniwo.

Niespokojne czasy na pewno mają wpływ na liczbę urodzeń. Widać, że mające zwiększyć dzietność Polaków prorodzinne rządowe programy póki co przegrywają z dobowymi raportami dotyczącymi nowych zachorowań i zgonów w wyniku covid.  W minionym roku w Tarnobrzegu urodziło się 264 dzieci, a to w porównaniu z rokiem poprzednim aż o 59 mniej. Wśród urodzonych w 2021 roku dzieci przewagę miały dziewczynki. Wynik to 136 do 128. Najczęściej rodzice dla swych pociech wybierali przed rokiem imiona: Zuzanna, Iga, Laura, Maja dla dziewczynek i Antoni, Jan, Franciszek, Jakub dla chłopców.

Co do statystyk urodzeniowych, pocieszają dwa pierwsze dni tego roku. Tylko w tarnobrzeskim szpitalu na świecie przywitano aż 7 maleństw. Oby tak dalej. Dobrym prognostykiem może tu być liczba zawartych w 2021 roku małżeństw. Po znacznym spadku w roku 2020 (w roku 2019 miłość i wierność ślubowało sobie 221 par, a rok później już tylko 140 – na co wpływ miał bez wątpienia panoszący się wirus, większość par w obliczu obostrzeń sanitarnych, nie mogąc zorganizować wymarzonego wesela, przełożyła termin ślubu) w roku minionym na ślubnym kobiercu stanęły 174 pary. 87 ślubów zawarto przed urzędnikiem, tyle samo to śluby konkordatowe.

Rok 2021 to kolejny rok, gdy nie sprawdziły się obawy o tarnobrzeskich przedsiębiorców. Optymistycznie przedstawiają się dane dotyczące działalności prowadzonej przez osoby fizyczne, rejestrowanej w CEIDG. Wprawdzie w roku minionym 136 przedsiębiorców zawiesiło swą działalność (rok wcześniej 130), 119 firm się zamknęło – to jednak to ogólny trend wśród przedsiębiorców na całym świecie, których branża została ograniczona, a nawet całkowicie sparaliżowana w czasie pandemii – to pod względem nowych zarejestrowanych działalności gospodarczych odnotowaliśmy kolejny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. I tak, na koniec roku 2019 mieliśmy 182 nowe działalności zarejestrowane w Tarnobrzegu, w roku 2020 już 193, a dane z tego roku mówią o 201 nowych podmiotach.  Do tego doliczyć trzeba 56 firm, które w roku 2021 wznowiły zawieszoną wcześniej działalność!

Więcej też w 2021 roku, w porównaniu z rokiem 2020, zarejestrowano w Tarnobrzegu pojazdów. Miniony rok to aż 4056 nowych tablic rejestracyjnych z początkiem RT (w roku 2020 zarejestrowano 3584 pojazdów). Wyrejestrowaliśmy jednak też więcej – w roku 2020 dokładnie 618, a w roku minionym 761. Mniej za to wydano praw jazdy. Do końca roku 2021 dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydano w tarnobrzeskim magistracie 1029, a rok wcześniej 1266. Wydano też 14 praw jazdy międzynarodowych, o 5 więcej niż rok wcześniej.

Info: UM

You May Also Like