Radni zagłosują w sprawie podwyższenia własnych diet

Na najbliższej sesji RM pojawi się projekt uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów dla radnych i diet dla przewodniczących zarządów osiedla. O jakich kwotach mowa?

Po niedawnej decyzji o maksymalnym podniesieniu wynagrodzenia prezydenta miasta, podwyżki diet dla radnych wydawały się kwestią czasu. Mamy już odpowiedni projekt, zgłoszony przez klub „Dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega”. Pod wnioskiem po podwyżki diet (dla zgody i rozwoju Tarnobrzega?) podpisali się pp. radni Bożena Kapuściak, Włodzimierz Trybuła i Dominika Kliza. Ale to chyba wszystko jedno kto projekt zgłosił? Ważne kto go poprze.

Ile ma wynieść nowa dieta tarnobrzeskich radnych?

Nie zapisano tego wprost. Podstawę diety ma stanowić 75% 2,4-krotności tzw. kwoty bazowej, która na koniec 2021 roku wynosiła około 1789 zł. Licząc dalej 2,4 krotność kwoty bazowej to 4294 zł i taka byłaby maksymalna kwota do dyspozycji w dużych miastach. W przypadku gmin poniżej 60tys. mieszkańców diety mogą wynosić nie więcej niż 70% diety maksymalnej . Jeśli u nas jako podstawę przyjmiemy 75% z 2,4-krotności, to otrzymujemy kwotę 3220 zł. To dopiero podstawa diety. Według projektu uchwały diety mają wynosić: 90% podstawy dla Przewodniczącego Rady Miasta, 80% dla jego zastępców, 70% dla Przewodniczących Komisji RM i 60% dla zwykłych radnych. Dla przewodniczących osiedli stawka miałaby wynosić 15%. Jeśli wszystko dobrze liczę, wychodzą kwoty: 2899 zł dla przewodniczącego, 2576 zł dla zastępców, 2254 dla przewodniczących komisji, 1932 zł dla radnych bez dodatkowych funkcji i 483 zł dla przewodniczących osiedli. Dobrze liczę?

Oprócz tego radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych. Co ciekawe nowe stawki miałyby obowiązywać wstecznie od 1 sierpnia 2021 roku.
Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu uchwały, diety tarnobrzeskich radnych nie były waloryzowane od niemal 19 lat. Dodatkowo trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do wynagrodzenia prezydenta, nie są to maksymalnie dopuszczalne ustawą stawki, nawet w przypadku przewodniczącego RM, nie wspominając o szeregowych radnych.

You May Also Like