Uruchomiono Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy

W jednym miejscu niezbędne informacje dla obywateli Ukrainy, a także dla tarnobrzeżan, którzy zapewnili schronienie uchodźcom wojennym. W Tarnobrzegu uruchomiono specjalny punkt informacyjny.

Punkt uruchomiono w Komendzie Straży Miejskiej w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 7a. Obywatele Ukrainy, a także mieszkańcy Tarnobrzega, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy mogą tu uzyskać informacje o wszystkich formach pomocy oferowanej na terenie naszego miasta, otrzymać kontakt do osób koordynujących poszczególnymi działaniami pomocowymi dla uchodźców. Informacje można uzyskać osobiście w Straży Miejskiej lub telefonicznie pod bezpłatnym numerem telefonu 986 w godzinach 7.00 – 21.30 . Punkt czynny jest siedem dni w tygodniu.

Uwaga mieszkańcy Tarnobrzega!

W związku z pomocą udzielaną indywidualnie przez osoby prywatne prosimy o pilne przekazywanie do Punktu następujących informacji: adres, gdzie udzielane jest schronienie dla ukraińskich uchodźców, liczba osób i wiek. Informacje te pozwolą na podejmowanie stosownych działań pomocowych przez tarnobrzeski samorząd.

Info: UM