Miejski Sztab Kryzysowy podsumował działania

W piątek, 4 marca, odbyło się ostatnie w tym tygodniu posiedzenie Miejskiego Sztabu Kryzysowego. Tarnobrzeg jest gotowy na przyjęcie ludzi uciekających przed wojną, ale wciąż jeszcze sporo. Prezydent osobiście ocenił, jakie jeszcze działania samorząd musi podjąć.

Koordynujący wszystkimi działaniami mającymi na celu zapewnienie schronienia, podstawowych potrzeb, jak odzież i wyżywienie, opieki medycznej, pomocy psychologicznej, czy prawnej dla uchodźców, którzy mieliby trafić do Tarnobrzega, spotkali się w Urzędzie Miasta, by zrelacjonować stan przygotowań. Podsumowano, co jest już gotowe, omówiono działania, które jeszcze wymagają czasu i środków.

Minął zaledwie tydzień, a już tak wiele tematów udało się zabezpieczyć. Są już lokale, w których jesteśmy w stanie zapewnić schronienie. Większość sal w budynku po byłym gimnazjum nr 3 już urządzono. Trwają prace remontowe na ostatnim piętrze budynku, by tych miejsc noclegowych powstało jeszcze więcej. Magazyny zapełniają się darami, niemal gotowy jest punkt medyczny, w gotowości też kadra psychologów, prawnicy. Czekamy na rozwiązania prawne pozwalające samorządom finansować np. wyżywienie uchodźców – o stanie przygotowań miasta na ewentualność przyjęcia dużych grup ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Dziękował wszystkim zaangażowanym w te prace, koordynatorom działań, firmom, instytucjom, a przede wszystkim prywatnym osobom, które aktywnie włączają się w wolontariat. Prezydent podziękował też lokalnym, tarnobrzeskim mediom za rzetelne informacje dotyczące pomocy niesionej uchodźcom z Ukrainy. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta włodarz udał się do powstającego w budynku po byłym gimnazjum nr 3 Centrum Wspierania Uchodźców z Ukrainy oraz do MOSiR, gdzie zorganizowano magazyn darów, by ocenić, jakie obecnie są największe potrzeby, o co w pierwszej kolejności jeszcze miasto powinno zadbać, by pomoc oferowana uchodźcom była kompleksowa.

Info/fot UM

You May Also Like