Około 600 uchodźców w Tanrobrzegu, blisko 300 osób ma już PESEL

Najbardziej aktualne tematy, w tym rynek pracy dla uciekających przed wojną w Ukrainie, poruszano podczas dzisiejszego, 23 marca, posiedzenia miejskiego sztabu kryzysowego w Tarnobrzegu.

Póki co, pośród obywateli Ukrainy, którzy mają już nadany numer PESEL, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu zarejestrowało się dwanaście osób. Jak poinformowała Teresa Huńka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, na dzień dzisiejszy oferta pracodawców skierowana do uchodźców wojennych to aż 71 miejsc pracy. – Oferowana jest praca głównie w gastronomii, w dziale piekarniczym, w działach produkcji firm, a także przy pracach porządkowych, przy przygotowywaniu różnych pomieszczeń do użytku – mówiła dyrektor PUP, Teresa Huńka. Jak podkreśliła, oferta PUP skierowana jest do osób narodowości ukraińskiej, które w wyniku działań wojennych przebywają leganie na terytorium naszego kraju, mają nadany numer PESEL. Przysługują im wówczas takie same formy wsparcia jak obywatelom Polski, osoby te mogą więc być kierowane na staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, mogą podejmować działalność gospodarczą pozyskując środki na ten cel, a także podejmować prace w ramach tworzonych miejsc pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 3) uruchomił punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Pośrednictwo pracy dla obywateli Ukrainy – tel. 15 8230030 wewnętrzny 163, pok. 19. Rejestracja obywateli Ukrainy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy  – tel. 15 8230030 wewnętrzny 115, pok. 1. Informacja dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy  – tel. 15 8230030 wewnętrzny 132, pok. 15. Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

Kolejny ważny temat dzisiejszego posiedzenia, to nadawanie numerów PESEL przebywającym legalnie w Polsce uchodźcom z Ukrainy. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM w Tarnobrzegu, Piotr Kanios poinformował o sprawnej,  dzięki wprowadzeniu systemu zapisów na wizytę w magistracie, obsłudze uchodźców mieszkających tymczasowo w Tarnobrzegu. – Na dzień dzisiejszy obsłużyliśmy już blisko 300 obywateli Ukrainy, którzy otrzymali numery PESEL, co uprawnia ich do korzystania z różnych form wsparcia, świadczeń oferowanych przez nasze państwo – mówił naczelnik Kanios.  Z kolei o warunkach przyjmowania ukraińskich dzieci do tarnobrzeskich szkół i przedszkoli mówił naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury UM w Tarnobrzegu, Tomasz Krawczuk. Obecnie w tarnobrzeskich placówkach uczy się ponad 300 dzieci ukraińskich, z czego blisko połowa to uczniowie szkół średnich, którzy naukę w Tarnobrzegu podjęli jeszcze przed wojną, teraz ją kontynuują. – Klasy nie są przeciążone liczebnie, nie ma więc potrzeby tworzenia dodatkowych oddziałów – zapewnił naczelnik Krawczuk.

Prezydent miasta poinformował z kolei o pierwszej transzy pomocy finansowej, jaka zasili konto Czernihowa. To miasto partnerskie Tarnobrzega w wyniku działań wojennych dotknęła klęska humanitarna. – Dzięki wielkiej hojności darczyńców, w odpowiedzi na nawet już nie prośby, ale błagania mera Czernihowa o pomoc finansową, mogliśmy przelać na konto tamtejszego miasta 50 tysięcy złotych – mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. – Otrzymaliśmy także dziś potwierdzenie, że niemal w ostatniej chwili przed odcięciem możliwości dojazdu do Czernihowa, udało się dostarczyć nasz transport darów, w tym leki, materiały opatrunkowe i żywność, czekający dotąd we Lwowie. Mimo coraz trudniejszego dostępu komunikacyjnego do Czernihowa będziemy chcieli organizować kolejne transporty pomocy.  

Każdy chcący wesprzeć społeczność Czernihowa może korzystać z wiarygodnego konta, z którego całość środków przeznaczona zostanie na ten właśnie cel. Nr specjalnego rachunku bankowego „Tarnobrzeg Ukrainie”: 13 1020 4913 0000 9202 0194 1095. Dla transakcji zagranicznych: PL 13 1020 4913 0000 9202 0194 1095.

Tarnobrzeska pomoc ofiarom rosyjskiej agresji odbywa się więc dwutorowo, wspieramy naszych przyjaciół w Czernihowie oraz organizujemy pomoc uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Tarnobrzegu. Szacuje się, że może przebywać u nas około 600 uchodźców wojennych. Jednak dane te zmieniają się niemal każdego dnia. Część uchodźców po kilku dniach odpoczynku w Tarnobrzegu wyrusza do innych miast, czy państw, przyjeżdżają do nas nowi. Dziś odbyło się spotkanie z Ukraińcami zainteresowanymi wyjazdem do Francji. Oferta pomocy uchodźcom nadeszła od władz współpracującego z Tarnobrzeskim Domem Kultury francuskiego miasta Pont-à-Mousson.

– Ofertę przedstawiłem również włodarzom gmin z naszego powiatu, oraz pobliskiej Padwi Narodowej, w których także przebywają tymczasowo obywatele Ukrainy. W związku z licznymi pytaniami osób wstępnie zainteresowanych tym wyjazdem, a dotyczącymi m.in. oferowanej przez Francuzów pomocy, warunków mieszkaniowych, kwestii ubezpieczenia, opieki medycznej, co zresztą zrozumiałe, gdy mamy świadomość, że na ten wyjazd mają się zdecydować matki z dziećmi, zaprosiliśmy ich dziś do Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Wraz z dyrektorem TDK, Piotrem Markutem, który jest w stałym kontakcie z merem Pont-à-Mousson, przy wsparciu naszej pełnomocnik ds. uchodźców Iriny Brusilcewej, starliśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania – mówi prezydent Tarnobrzega. Osoby, które zdecydują się na wyjazd do Francji wyruszą z Tarnobrzega już w najbliższy poniedziałek.

Info/fot. UM

You May Also Like