Promocja książki „Muzeum żółtego złota”

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w poniedziałek, 28 marca o godz. 18.00 na spotkanie z Adamem Wójcikiem-Łużyckim i promocję książki „Muzeum żółtego złota”. Publikacja ta prezentuje jedyne na świecie muzeum poświęcone siarce, jej wydobyciu, przetwórstwu i ogromnej roli, jaką przemysł siarkowy odegrał w historii Tarnobrzega oraz całej Polski w II połowie XX wieku. 

Autor książki, a zarazem założyciel i twórca Muzeum, przybliża podstawowe fakty oraz najciekawsze kolekcje, jakie udało się  zgromadzić w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Imponujące zbiory siarkowe, wraz z rewindykowaną niedawno po wielu latach historyczną Kolekcją Dzikowską sprawiają, że tarnobrzeskie Muzeum jest dziś jednym z najwartościowszych i najciekawszych w Polsce południowej.