Miasto oznakowało ZPK dla lasów Zwierzyniec i Jasień

W dniu 24.11.2021 Rada Miasta Tarnobrzega objęła ochroną tarnobrzeskie lasy: Zwierzyniec i Jasień. Uchwała Rady Miasta został opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 9 grudnia 2021 r. i weszła w życie po upływie 14 dni.

Zgodnie z art. 115 ustawy o ochronie przyrody – na obrzeżu terenu objętego ochroną, umieszcza się tablice informujące o nazwie oraz o zakazach obowiązujących na jego obszarze. W związku z tym obowiązkiem, Miasto Tarnobrzeg oznakowało Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lasy Zwierzyniec i Jasień” jedenastoma tablicami informacyjnymi, zlokalizowanymi przy głównych ulicach, przebiegających przez ich teren: ul. Zwierzynieckiej, Fabrycznej, Onufrego, Borów, Litewskiej, obwodnicy Tarnobrzega, Dąbie i Górki.

Zespół przyrodniczo krajobrazowy to fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujący na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Walory Zwierzyńca i Jasienia są niezaprzeczalne – urokliwe alejki spacerowe pośród leśnego otoczenia, dorodne, ponad 150-letnie dęby, pamietające jeszcze czasy Tarnowskich, fragmenty historii w postaci kręgów betonowych z okresu Centralnego Okręgu Przemysłowego,  Św. Onufry, który czuwa nad Zwierzyńcem, liczne siedliska zwierząt. To płuca i serce krwioobiegu przyrodniczego Tarnobrzega. Zasłużyły na ochronę – podkreśla prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Co chronimy? Uchwała chroni zasadniczo starsze drzewa, które nadają tym lasom charakter naturalności i sprzyjają wzrostowi bioróżnorodności. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to nie rezerwat – jest to najniższa rangą forma ochrony przyrody. Możemy nadal korzystać z jego walorów widokowych i estetycznych w dotychczasowy sposób – pieszo, rowerem, konno. Szanujmy jednak te lasy, nie zaśmiecajmy ich i zachowajmy jako oazy wysokiej, zróżnicowanej wiekowo i gatunkowo roślinności dla przyszłych pokoleń.

Info/fot. UM

You May Also Like