Specjalna strona internetowa, kurs językowy i darmowa komunikacja przez miesiąc dla uchodźców z Ukrainy

W ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy, którzy zatrzymali się w Tarnobrzegu ruszyła specjalna strona internetowa, radni przyjęli uchwałę o darmowym korzystaniu z komunikacji miejskiej, a 11 kwietnia rusza kurs językowy dla dorosłych.

Pod adresem tarnobrzegukrainie.pl można znaleźć w języku polskim i ukraińskim podstawowe informacje potrzebne uchodźcom, w tym informacje o możliwości uzyskania pomocy i niezbędnych formalnościach urzędowych. Strona powstała dzięki współpracy TCW i TARR.

Na ostatniej sesji piętnastoma głosami „za”, bez głosów przeciw, radni przyjęli uchwałę o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uchodźców z Ukrainy. Zatwierdzone uchwałą Rady Miasta zarządzenie Prezydenta w tej sprawie ma obowiązywać raptem do końca kwietnia.

Dorośli uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie językowym zorganizowanym w Tarnobrzegu.  Kurs odbywał się będzie w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu.

Planowany kurs prowadzony będzie przez filologa języka polskiego, posługującego się także językiem ukraińskim.

Kurs będzie bezpłatny dla uchodźców, bezpłatne będą również materiały dydaktyczne do kursu.

Zadanie prowadzenia kursu językowego realizowane będzie przez organizację pozarządową.

Organizacja pozarządowa, aby starać się o dotację z budżetu Miasta Tarnobrzega na realizację zadania musi posiadać odpowiedni zapis w statucie, umożliwiający realizację zadania o takim charakterze oraz zapewnić lektora języka polskiego, zgodnie z ww. wymaganiami, oraz darmowe materiały dydaktyczne dla uczestników kursu.

Organizacje pozarządowe, które zechcą starać się o zlecenie ww. zadania, realizować je będą w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – składając wniosek z własnej inicjatywy. Zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni i wysokość dotacji nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

– Planujemy uruchomienie kursu od dnia 11 kwietnia. Kurs trwał będzie 3 miesiące, a lektoraty odbywać się będą przynajmniej trzy razy w tygodniu po dwie godziny zajęć (razem minimum 6 h tygodniowo).

Na początek rozpoznane zostanie środowisko uchodźców oraz jego potrzeby. Z uwagi na często zdarzające się przypadki przebywania na terenie Tarnobrzega uchodźców – kobiet z dziećmi, zakładamy możliwość uruchomienia równolegle zajęć dla dzieci, tak aby można było bez przeszkód uczestniczyć w kursie – mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Rozpoznanie potrzeb pozwoli także na podjęcie decyzji o ewentualnym rozszerzeniu kręgu uczestników o dodatkowe grupy kursowe, w tym ewentualne dokształcanie językowe dla ukraińskich dzieci objętych powszechnym obowiązkiem edukacyjnym w naszych szkołach. Osoby chętne do uczestnictwa w kursie mogą dokonać zapisu osobiście w Punkcie Rejestracji Uchodźców w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 lub telefonicznie: 15 81 81 453, w godzinach 9.00 – 13.00, każdego dnia pracy Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Info własne/UM

You May Also Like