Znamy wysokość podwyżek dla prezesów spółek miejskich

Po maksymalnej podwyżce dla prezydenta i bardzo wysokich podwyżkach dla wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika miasta, przyszła kolej na podwyżki dla prezesów spółek miejskich. O ile wzrosły ich wynagrodzenia?

Pytanie o wysokość podwyżek dla prezesów spółek miejskich zadał w formie interpelacji radny Kamil Kalinka. W odpowiedzi miasto podało wysokość pensji na dzień 31 grudnia 2021 oraz na 1 kwietnia 2022 roku. Upraszczając, można przyjąć, że podwyżki wynagrodzeń (bez dodatków) sięgają około 50%. Jakby nie patrzeć, wzrost tarnobrzeskich wynagrodzeń został wyraźnie zapisany w Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega i w zakresie zależnym od miasta jest konsekwentnie realizowany, chociaż w różnym stopniu.

Jak zmienią się zarobki prezesów?

I. W Spółce Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:
1) składało się na dzień 31.12.2021 r.:
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 10.300,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;
2) składa się na dzień 01.04.2022 r.
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 15.413,23 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej kwocie od dnia 01.02.2022 r. oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

II. W Spółce Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:
1) składało się na dzień 31.12.2021 r.:
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 10 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 10 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;

2) składa się na dzień 01.04.2022 r.
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 15.413,23 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 10 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

III. W Spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:
1) składało się na dzień 31.12.2021 r.:
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 10 500,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: realizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;
2) składa się na dzień 01.04.2022 r.
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 16 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

IV. W Spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Wiceprezes Zarządu:
1) składało się na dzień 31.12.2021 r.:
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 8 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące od dnia 01.12.2021 r. oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Wiceprezes Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;
2) składa się na dzień 01.04.2022 r.
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 13.211,34 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Wiceprezes Zarządu w 2022, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

V. W Spółce Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:
1) składało się na dzień 31.12.2021 r.:
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 8 500,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;
2) składa się na dzień 01.04.2022 r.
c) wynagrodzenie stałe w kwocie 11 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz
d) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

VI. W Spółce Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Prokurentem powołanym uchwałą Zarządu Spółki jest wieloletni Pracownik Spółki, zatrudniony na stanowisku Głównego Księgowego i pobierający z tego tytułu na podstawie umowy o pracę, całkowite wynagrodzenie, w kwocie 7 500,00 zł (brutto), zarówno na dzień 31.12.2021 r, jak i 01.04.2022 r. Jak wynika dalej z informacji uzyskanych od Spółki, Osoba ta nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

VII. W Spółce Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:
1) składało się na dzień 31.12.2021 r.:
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 4 250,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące od dnia 01.07.2021 r. oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;
2) składa się na dzień 01.04.2022 r.
a) wynagrodzenie stałe w kwocie 6 500,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz
b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od: zrealizowania celów zarządczych, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok, uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku, płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

VIII. W Spółce Kopalnia Siarki Machów S.A. w likwidacji na wynagrodzenie całkowite Likwidatora:
1) składało się na dzień 31.12.2021 r. (wyłącznie) wynagrodzenie stałe w kwocie 10 040,62 zł (brutto), wypłacane miesięcznie;
2) składa się na dzień 01.04.2022 r. (wyłącznie) wynagrodzenie stałe w kwocie 13 211,34 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r.

W odpowiedzi na interpelację prezydent informuje, że wynagrodzenia członków zarządów są w myśl ustawy zależne od wielkości spółki, jak również podstawy wymiaru, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Co ciekawe w roku 2022 obniżono tą kwotę do wartości odpowiedniej dla IV kwartału, ale roku 2016.

Pełna odpowiedź na interpelację pod poniższym linkiem:
https://bip.tarnobrzeg.pl/interpelacja/2112/35-22-interpelacja-dot-wysokosci-wynagrodzen-wymienionych-osob-na-dzien-31-12-2021-r-i-1-04-2022-r

You May Also Like