W ZS1 rusza nowy kierunek pod patronatem WAT-u

W Zespole Szkół nr 1 w Tarnobrzegu będziemy szkolić przyszłych inżynierów budujących bezzałogowe statki powietrzne. Podczas Konferencji Obrony i Bezpieczeństwa Defence24Day, która w dniach 24-25 maja odbywała się w Warszawie, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek podpisał list intencyjny dotyczący Edukacyjnego Projektu Dronowego. Patronatem naukowym projekt objęła Wojskowa Akademia Techniczna.

Konferencja Obrony i Bezpieczeństwa Defence24Day to forum międzynarodowej debaty i wymiany doświadczeń decydentów politycznych, kierownictwa Sił Zbrojnych RP i armii państw sojuszniczych, ekspertów oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego. Podczas tegorocznego wydarzenia podpisano list intencyjny, stanowiący porozumienie dotyczące Edukacyjnego Projektu Dronowego, który ma być realizowany w Tarnobrzegu. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Tarnobrzeg, reprezentowanym przez prezydenta Dariusza Bożka oraz Zespołem Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora szkoły, Łukasza Potyrańskiego, a  kilkoma podmiotami. Pozostałe strony listu to: największy polski portal zajmujący się tematyką sił zbrojnych, przemysłem zbrojeniowym i geopolityką –  Defence24, reprezentowany przez prezesa zarządu Piotra Małeckiego, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, którą reprezentował rektor, komendant, płk prof. dr hab. Przemysław Wachulak, a także lider zmian technologicznych w polskiej armii i przemyśle obronnym, firma WB Electronics reprezentowana przez prezesa zarządu Piotra Wojciechowskiego.

Efektem oficjalnie zadeklarowanej współpracy będzie stworzenie i realizacja Edukacyjnego Projektu Dronowego, który ma służyć na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagować wiedzę z zakresu wojskowości oraz bezpieczeństwa państwa, jak również ma na celu przygotowanie kadr w ramach potrzeb polskiej myśli technicznej, polskiej nauki i gospodarki oraz polskiego społeczeństwa. Słowem, główną ideą projektu jest utworzenie w Zespole Szkół nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu klasy wojskowej: Technik Informatyk z innowacją, budowa i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych. Patronat medialny nad projektem sprawuje portal Defence24, patronat naukowy  Wojskowa Akademia Techniczna, merytoryczny WB Electronics.

– Nawet laik w temacie wojskowego uzbrojenia, obserwujący co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wie, jakim skutecznym narzędziem w tej wojnie są bezzałogowe statki powietrzne. O tureckich bezzałogowcach, dronach Bayraktar, słyszał każdy. Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są przede wszystkim przez siły zbrojne, ale sprzęt ten ma również zastosowanie cywilne, między innymi do przeprowadzania badań naukowych. Nasz kraj większość specjalistycznych dronów, w tym na potrzeby Sił Zbrojnych RP, kupuje za granicą. To pokazuje jak olbrzymie jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła projektować i budować bezzałogowe statki powietrzne. Uruchamiając taki kierunek w naszej szkole, objęty naukowym patronatem Wojskowej Akademii Technicznej,  stajemy się bardzo konkurencyjni na rynku edukacyjny. Już dziś zapraszam młodzież do podjęcia nauki w Zespole Szkół nr 1 w Tarnobrzegu – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Defence24Day to wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęcona aspektom polityki bezpieczeństwa i obronnej oraz sektora zbrojeniowego. To. Patronatem honorowym wydarzenie objął Minister Obrony Narodowej, Minister Aktywów Państwowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Spraw Zagranicznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tegorocznej edycji towarzyszyła wystawa sprzętu wojskowego wraz z najnowszymi trendami w zakresie wyposażenia żołnierzy.

Info/fot.: UM

You May Also Like