Raport o stanie miasta za rok 2021

Już jest, jeszcze gorący, dostępny od paru dni. Co znajdziemy w Raporcie o stanie miasta Tarnobrzega za rok 2021?

Raport powstał, bo musi – taki prezydencki obowiązek. Stron przybyło, a dobrych wiadomości? We wstępie prezydent Bożek zwraca uwagę na główne sukcesy – budowę obwodnicy, inwestycje nad Jeziorem, pozyskanie Kolekcji Dzikowskiej, remont ul. Skrajnej, remont pomnika Jędrusiów i miejsca upamiętnienia por. Sarny.

Dalej prezydent wspomina o partycypacyjnym modelu zarządzania Tarnobrzegiem, na przykładzie infrastruktury na os. Zakrzów i foodsharingu, budżetu obywatelskiego (całe zamieszanie prezydent zbywa jednak milczeniem) i konsultacji w sprawie rozwoju terenów nad Jeziorem. Sukcesem ma być również utworzenie ZPK „Zwierzyniec i Jasień”, jako pierwszej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. O inicjatorze znów ani słowa. Poza tym otworzyliśmy Tarnobrzeskie Centrum Seniora, wybudowaliśmy ściankę wspinaczkową i wprowadziliśmy płatne parkowanie.

Staraliśmy się o „Szprychę” (już pojawiają się w necie głosy, że bezskutecznie). W raporcie czytamy jednak, że sprawa jeszcze nie jest ostatecznie zdecydowana i że trwają przygotowania do spotkania tematycznego. Wciąż powoli powołujemy „Czwórmiasto”, jesteśmy na etapie rejestracji stowarzyszenia, a inicjatywę wpisano do Strategii Województwa Podkarpackiego.

Przechodząc do wybranych konkretów:
W roku 2020 na pobyt stały było zameldowane 23633 kobiety i 21261 mężczyzn. W roku minionym pozostało 23236 kobiet i 20955 mężczyzn, czyli jest nas mniej o 703 osoby. To dużo!

W roku 2020 ujemny przyrost naturalny wynosił „tylko” -217, a w tym roku doszedł do -347 osób. To rezultat 616 zgonów przy 269 narodzinach. Saldo migracji wyniosło -211 osób w efekcie wyprowadzki 536 mieszkańców przy jednoczesnym napływie 315 osób.

Założono 201 nowych firm, przy jednoczesnym wyrejestrowaniu 143 i zawieszeniu 120 działalności. Wspomniano, że liczba podmiotów gospodarczych się „zwęszyła” 🙂

Na koniec roku zarejestrowano 1424 osoby bezrobotne (z tego 722 osoby długotrwale bezrobotne), co jest liczbą o 68 niższą niż rok wcześniej.

Zatrudnienie w UM wzrosło w ciągu roku z 220 do 223 osób.

Zadłużenie miasta wynosi 114.880.251 zł, przy czym nie wszystkie nasze zobowiązania są w tym zestawieniu wykazane. Dług tworzą dwa kredyty oraz obligacje na wartość 26.800.000 zł.

2021 wygląda na szczytowy rok pod względem dochodów bieżących miasta, z kwotą 323 mln zł. Na rok 2022 planujemy już tylko 286 mln zł. Spada zarówno udział w PIT, subwencja ogólna, jak i dotacje i środki na cele bieżące. Spodziewamy się za to wzrost dochodów majątkowych, które w roku 2021 wyniosły 49,5 mln zł, a w tym roku mają sięgnąć 68,7 mln zł, co wynika głównie ze zwiększenia środków z UE i dotacji majątkowych, przy jednoczesnej malejącej sprzedaży majątku.

W roku 2021 na oświatę wydaliśmy 130 mln zł, z łącznie 304 mln zł wydatków bieżących.
Łączny koszt budowy obwodnicy ma wynieść ponad 71 mln zł.

Z podatku od nieruchomości wpłynęło do miasta 24,48 mln zł. Wpływy z podatków były wyższe o blisko 7% niż w roku 2020.

Jakie mamy ciekawe pozycje w miejskim majątku?
Zamek Tarnowskich to około 17,5 mln zł, stadion blisko 10 mln zł, TPPT to 17,8 mln zł, a wiadukt 22,8 mln zł.

W roku 2021 wszystkie miejskie spółki osiągnęły dodatni wynik finansowy.

Wydano 227 pozwoleń na budowę, z tego 104 na budynki jednorodzinne, 1 na wielorodzinne, 1 na handlowo-usługowe. Ilość pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych jest minimalnie niższa niż w roku 2020, ale wciąż wyższa niż w roku 2018 i 2019.

W dziale o Budżecie Obywatelskim zupełnie pominięto stanowisko RIO i ostatni wyrok WSA, tak jakby zupełnie ich nie było.

Na Siarkę Tarnobrzeg S.A przekazaliśmy 800.000 zł, na KTS 400.000 zł, na pozostałe kluby od 10 do 40 tys. zł.

Do MHMT zawitało 512 osób bezpłatnie i 3987 osób za biletami, łącznie 6419 osób.
MPPS odwiedziło 154 osoby bezpłatnie i 1283 osoby za biletami, łącznie 1542 osoby.

Raport zostanie teraz omówiony na debacie, która odbędzie się 28 czerwca o godz. 9:00 w TDK.
Warunkiem udziału w debacie jest zebranie 50 podpisów na specjalnym formularzu

Tyle wybranych ciekawostek, a cały raport można przeczytać tutaj:
https://bip.tarnobrzeg.pl/artykul/464/2417/raport-o-stanie-miasta-tarnobrzega-za-2021-r

Zdjęcie żartobliwe, bez związku z tekstem.
You May Also Like