Ruszamy z BO2023

Do zakończenia kolejnej kontrowersyjnej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wciąż bardzo daleko, ale już ruszamy z nową edycją. Co się zmienia? Przede wszystkim kwoty. W przyszłym roku do dyspozycji będzie łącznie ponad 2 mln zł. Pozostaje mieć nadzieję, że w bieżącej edycji ani procedury, ani zgłoszone projekty spełnią według RIO (i sądów) wszystkie wymagania prawne.

Rozpoczęła się kolejna edycja Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłaszać oraz wybierać będą projekty, które realizowane zostaną w 2023 roku. Nabór wniosków trwa do dnia 7 sierpnia 2022 roku, a projekty zgłaszać można w dwóch kategoriach:

  • projekt duży, którego koszt jest wyższy niż 20.000,00 zł i nie przekracza 1.726.439,56 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł 56/100);
  • projekt mały, którego koszt nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

Cała pula środków na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 2.046.439,56 zł.

Zgłaszanie projektów

Zgłaszając projekt należy dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Tarnobrzega w przypadku projektu dużego i jeden podpis w przypadku projektu małego.

Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 r. można zgłaszać na kilka sposobów: 

  1. Osobiście, składając wniosek w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu
  2. Drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”;
  3. Elektronicznie, poprzez formularz elektroniczny na platformie internetowej, umieszczonej pod adresem: http://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

Za datę złożenia przyjmuje się odpowiednio datę stempla pocztowego lub datę rejestracji wniosku w Kancelarii Ogólnej lub datę nadaną przez platformę internetową.

Formularz wniosku oraz formularz listy poparcia dostępny jest do pobrania w załączniku.

Głosowanie

Głosowanie na projekty zaplanowane zostało na dni od 16 października 2022 r. do 23 października 2022 r. Głosować będziemy poprzez stronę internetową oraz w sposób tradycyjny w lokalu wyborczym. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, tylko jeden raz (tradycyjnie lub przez Internet), wybierając z listy projektów dopuszczonych do głosowania jeden projekt duży i jeden projekt mały.

Do dnia 28 października oficjalnie poznamy projekty wybrane przez mieszkańców Tarnobrzega. Projekty te zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Tarnobrzega na 2023 rok.

Harmonogram

Od 21 czerwca 2022 r. do 7 sierpnia 2022 r.- zgłaszanie projektów,

Od 8 sierpnia 2022 r. do 18 września 2022 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,

Do 20 września 2022 r. – ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,

Do 3 października 2022 r. – rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,

Do 5 października 2022 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych,

Do 7 października 2022 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,

Do 7 października 2022 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,

Od 16 października 2022 r. do 23 października 2022 r. – głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,

Do 28 października 2022 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok.

You May Also Like