Termin na wykonanie obwodnicy został przedłużony

Pamiętacie, że termin wykonania obwodnicy miał minąć na koniec lipca i że miała kosztować poniżej 50 mln zł? No to zapomnijcie.
Przy okazji planowanych zmian w WPF dowiedzieliśmy się paru najistotniejszych szczegółów budowy obwodnicy, takich jak termin zakończenia prac, przewidywany koszt i kwestia wypłaty odszkodowań. No bo przy jakiej innej okazji moglibyśmy się tego dowiedzieć?

Ile ostatecznie zapłacimy za obwodnicę?

Z tą ceną to bardziej skomplikowany temat, bo rzeczywiście zwycięska oferta w postępowaniu opiewała na 48,8 mln zł, ale przecież prace budowlane to nie wszystkie koszty, przypomnę chociażby kilkakrotnie niedoszacowane koszty wykupu gruntów. Według najnowszych szacunków łączna wartość zadania ma wynieść ponad 77 milionów złotych, z czego blisko 28 mln zł z tegorocznego budżetu i blisko 5 mln zł w roku kolejnym.

Kiedy obwodnica będzie gotowa?

Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że termin wykonania robót budowlanych został wydłużony do końca października, czyli o kolejne 3 miesiące. Wydłużenie terminu uzasadniane jest dodatkowymi nieprzewidzianymi pracami, w tym wynikających z odkrycia pod ziemią nielegalnych składowisk odpadów, czy warstwy torfu. W momencie kiedy uporządkowaniem terenu zajmował się RDM, główny wykonawca nie mógł prowadzić prac budowlanych. Opóźnienie wynika również z intensywnych opadów w marcu i kwietniu tego roku oraz konieczności wykonania pewnych robót dodatkowych, których nie było w pierwotnym planie, w tym odwodnień, zmian przyłączy czy wymiany gruntów.

Pamiętacie takie ceny paliw? To było całkiem niedawno!

Odszkodowania w nieznanym terminie

Wypłaty odszkodowań zostaną opóźnione z uwagi na toczące się trzy postępowania administracyjne, w których strony wniosły zarzuty do operatów szacunkowych. Poza tym jeden z działkowców wniósł odwołanie od decyzji Wojewody ustalającej odszkodowanie. Na ten moment, ze względu na skomplikowany charakter spraw, nie ma możliwości wskazania terminu wypłaty odszkodowań.

You May Also Like