Znamy uzasadnienie WSA w przegranej sprawie o BO2022

O tym, że znów przegraliśmy z Regionalną Izbą Rozrachunkową przed WSA w sprawie Budżetu Obywatelskiego pisałem w tygodniówce kilka wydań temu, teraz na profilu dr Witolda Zycha (no bo gdzie indziej?) pojawiło się uzasadnienie do wyroku. A że trudna to mowa, a w uzasadnieniu jest wyjątkowo dużo literek, to wybrałem najciekawsze literki dla zainteresowanych z ograniczoną ilością czasu, bądź w ogóle z ograniczonym zainteresowaniem. Wielu współczesnych internetowych komentatorów użyło by sformułowania, że WSA władze miasta po prostu „miażdży”, bądź „masakruje”, ale nie stosuję takiego słownictwa. Kolejny raz mi po prostu smutno. Rzeczywiście najpierw był śmiech pusty, ale została już tylko litość i trwoga. Tym bardziej, że po wypowiedziach prezydenta spodziewamy się kontynuacji „miażdżenia” i „masakrowania” przed NSA. A może tym razem radni jednak zdecydują inaczej i pogodzą się z wyrokami sądów i uwagami RIO?

W ocenie Sądu, zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze zasługuje na akceptację, bowiem istotnie zakwestionowane zapisy uchwały budżetowej naruszają prawo. Nie ulega bowiem wątpliwości, że projekt pod nazwą „Miejskie chodniki – przyjazne i bezpiecznie” został wybrany do realizacji z naruszeniem przepisów uchwały nr XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego.

Sąd uznaje za zasadne stwierdzenie nieważności części zaskarżonej uchwały budżetowej z powodu naruszenia przepisów uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego, w szczególności & 7 pkt.8. W myśl tego przepisu, do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów.

….

Odnosząc się do zarzutów skargi trzeba wskazać, że podjęcie przez mieszkańców gminy decyzji o wyborze danego projektu nie sprawia, że wadliwy projekt staje się zgodny z prawem.

Nie można więc obarczać mieszkańców odpowiedzialnością za dokonany wybór, ani zarzucać organowi nadzoru „bezpodstawnej eliminacji suwerennej decyzji mieszkańców” w sytuacji, gdy istniały uzasadnione powody, aby zakwestionować przestawienie tego projektu pod głosowanie.

Dalej sąd zwraca uwagę na podmianę projektu chodnikowego, którego koszty oszacowano na przekraczające kwotę tego działu BO, na projekt o innej nazwie i innym zakresie. Podnoszony jest również problem ze wskazaniem miejsc w których projekt miałby być realizowany, bo inaczej nie da się ocenić, czy projekt ma być realizowany na gruntach miasta i nie nastąpi naruszenie interesów osób trzecich. Poza tym w takiej sytuacji to organ wykonawczy gminy decydowałby ostatecznie o sposobie wydatkowania środków, a nie mieszkańcy.

W trakcie rozpatrywania skargi pojawiły się dodatkowe argumenty w sprawie odrzucenia innych projektów dużych, które uzyskały wyższą ilość głosów niż odwierty i chodnik przy ul. Słomki, ale w uzasadnieniu nie przywołano ich konkretnie. Zwrócono jednak uwagę, że w przypadku wskazanych przez RIO projektów podano numery konkretnych działek ewidencyjnych, bądź opisano przebieg inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej.

Całość uzasadnienia na profilu dr Witolda Zycha pod tym linkiem:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PK1CZE56Kvh5owcf8fcAoZZNcac7umQd7KNoPw1Tt8jCUyGdN2eV3xSBaMzG3qh4l&id=100009469700370

You May Also Like