Prawie 7 tys. uczniów rozpoczęło rok szkolny

Nowy rok szkolny w tarnobrzeskich szkołach rozpoczyna 6930 uczniów (2878 w szkołach podstawowych  i 4052 w szkołach średnich), z tego 1268 pierwszoklasistów  (w szkołach podstawowych 293, w średnich 975). W roli przedszkolaka debiutuje 330 maluchów.

Do klas pierwszych w tarnobrzeskich szkołach zapisani są także uczniowie z Ukrainy (11 do szkół podstawowych, 92 do szkół średnich). To jednak nie są ostateczne dane, w ciągu pierwszych tygodni trwania roku szkolnego wiadomo będzie ilu z tych uczniów pozostało w naszym mieście i tu będzie realizować naukę.

Wakacyjne remonty.

Remonty finansowane z budżetu miasta:
• Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 7 do wymogów ochrony przeciwpożarowej (prace na ukończeniu)
• Przebudowa wraz z dostosowaniem  oraz doposażeniem pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 6

Każdego roku także same szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, w tym pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, dokonują mniejszych remontów we własnym zakresie. Prace wykonane podczas minionych wakacji:
• Szkoła Podstawowa Nr 10 –  malowanie głównego holu (ściany sufit), wymiana oświetlenia na głównym holu, malowanie szatni bloku sportowego  (wychowania fizycznego), malowanie korytarza przy szatniach klas I-III w segmencie B
• Zespół Szkół Specjalnych – malowanie klasopracowni

Info/fot. UM