Tarnobrzeskie drogi z Polskiego Ładu – znamy szczegółowe oferty z trzeciego postępowania. Ile dołożymy?

Znamy oferty złożone w trzecim postępowaniu na remonty dróg w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu. Po pierwszym postępowaniu udało się podpisać jedną umowę, po drugim drugą, jak obecnie wygląda sytuacja? Tanio nie jest.

W porównaniu do poprzedniego postępowania Tarnobrzeg, nie zmienił kwot, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przeznaczając łącznie 21.079.615,40 zł brutto, na:
Zadanie 1 – 4.527.502,63 zł brutto
Zadanie 2 – 3.573.707,07 zł brutto
Zadanie 3 – 12.978.405,70 zł brutto

Oferty opiewają jednak na wartości blisko dwa razy wyższe niż nasze plany.
Dodatkowo ceny ofertowe firmy PBI są wyższe niż w lipcu (drugie postępowanie), gdy uznaliśmy, że ceny są zbyt wysokie i postępowanie w 3/4 powtarzamy.
Na szczęście pojawiła się konkurencja, oferująca ceny niższe niż PBI obecnie i dodatkowo niższe niż PBI w drugim postępowaniu.

Jak wyglądały wcześniejsze postępowania?

Pierwszą edycję Polskiego Ładu podzieliliśmy na 5 zadań:
Zadanie nr 1: Przebudowa dróg – M. Curie-Skłodowskiej, Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej
Zadanie nr 2: Przebudowa dróg – Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej
Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Kochanowskiego oraz ul. Moniuszki
Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi
Zadanie nr 5: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

W pierwszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na jedno z pięciu zadań (Zadanie 1). Podpisaliśmy umowę z PBI na wartość 20.768.681,63 zł, chociaż wycenialiśmy to zadanie na 16.086.880,28 zł brutto.

W drugim postępowaniu PBI zaoferowało wykonanie 4 zadań, a Strabag 3 z 4 zadań, ale z cenami wyższymi niż PBI. Ostatecznie zdecydowaliśmy się podpisać umowę z PBI na wykonanie zadania nr 2 (pierwotnie nr 3) za kwotę 7.121 854,71 zł brutto.

Jakie oferty otrzymaliśmy w trzecim postępowaniu?

W trzecim postępowaniu zostaliśmy z zadaniami oznaczonymi pierwotnie jako 2, 4 i 5 i wynikami jak niżej wypisane.

W Zadaniu 1 najniższą ofertę zaoferowało PBDiM z Mińska Mazowieckiego, z kwotą 9.114.928,29 zł brutto, niższą o około 90 tys. zł niż oferta PBI z drugiego postępowania.

W Zadaniu 2 najniższą ofertę opiewającą na 6.881.703,74 zł brutto złożyła firma STRABAG z Pruszkowa. Jest to kwota o ponad 300 tys. zł niższa niż oferta PBI z drugiego postępowania.

W Zadaniu 3 najniższą ofertę złożyła znów firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego, oferując wykonanie prac za 23.054.594,02 zł brutto. Jest to oferta o około 180 tys. zł niższa niż oferta PBI z drugiego postępowania.

Podsumowując:
dzięki udziałowi większej ilości firm w postępowaniu, mimo podniesienia cen przez PBI, mamy ceny niższe niż w drugim postępowaniu, przy czym różnica nie jest duża i wynosi około 570 tys. zł na naszą korzyść. Jest lepiej, ale skala zmian nie odpowiada miejskim oczekiwaniom.

Poniżej wartości wszystkich złożonych ofert:
STRABAG Sp. z o.o, Pruszków

Zadanie 1 – 9.316.179,64 zł
Zadanie 2 – 6.881.703,74 zł

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, Mińsk Mazowiecki
Zadanie 1
– 9.114.928,29 zł
Zadanie 3 – 23.054.594,02 zł

Konsorcjum Lider- PBI Infrastruktura S.A., Kraśnik/Sandomierz
Zadanie 1
– 9.277.483,85 zł (9.123.815,55 w drugim postępowaniu)
Zadanie 2 – 7.777.811,14 zł (7.218.586,40 w drugim postępowaniu)
Zadanie 3 – 27.200.772,73 zł (23.230.099,16 w drugim postępowaniu)

PRIMOST Południe Sp. z o.o, Będzin
Zadanie 2
– 8.866.172,85 zł

UWAGA: nie wiem jeszcze jak inne kryteria, być może to nie najniższa cena będzie decydująca.

Jak to wygląda jako całość?

Jeśli wybierzemy tym razem najtańsze oferty (nie bardzo mamy inną opcję niż podpisanie umowy), to jaka będzie łączna wartość 5 zadań z pierwszej edycji Polskiego Ładu? Wychodzi 66.941.760 zł brutto.

Przypomnę, że dofinansowanie z centrali wynosi 35.625.000 zł, co miało w optymistycznym założeniu stanowić 95% wartości inwestycji.
W obecnej sytuacji wkład własny miasta wzrasta z planowanych pierwotnie 1,875 mln zł do ponad 31 mln zł brutto, co stanowi około 47% wartości inwestycji. Jeszcze niedawno władze miasta liczyły, że ostateczne dofinansowanie wyniesie około 70%, teraz wydaje się, że ledwo przekroczy 50%.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like