Podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania na OZE w domach jednorodzinnych

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz prezes firmy FlexiPower Group Michał Post podpisali w środę, 12 października br. umowę na wykonanie zadania pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.

– Podpisaliśmy umowę bardzo ważną dla mieszkańców naszego miasta. To kolejny duży projekt realizowany z myślą o mieszkańcach miasta. Po wymianie źródeł ciepła przyszedł czas na fotowoltaikę. W efekcie zadania 673 gospodarstw domowych, domów jednorodzinnych na terenie Tarnobrzega, pozyska instalację fotowoltaiczną. W obecnym, dosyć trudnym czasie, przy zmieniających się cenach energii elektrycznej, zainteresowanie projektem było bardzo duże. Nie bez znaczenia był fakt, że zadanie to finansowane jest w większości ze środków zewnętrznych. Mieszkańcy ponoszą więc stosunkowo niewielki koszt instalacji, a oszczędności wynikające z fotowoltaiki w domowych budżetach pojawią się dosyć szybko – podczas oficjalnego podpisania umowy z wykonawcą zadania mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.  Zaznaczył też, że Miasto Tarnobrzeg będzie ubiegało się o dofinansowanie w kolejnych edycjach programów dotyczących rozwoju instalacji OZE. 

O dofinansowanie do instalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie Tarnobrzega Miasto ubiegało się od dawna. – Złożony w 2017 roku projekt nie uzyskał dofinansowania z uwagi na limity środków. Teraz, gdy Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył dodatkowe środki na realizację tego działania i podpisaliśmy umowę na dofinansowanie, możemy nareszcie program realizować – przypomniała naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Tarnobrzega Joanna Kozub. Jak dodała, termin zakończenia projektu, zgodnie z umową na dofinansowanie, przypada na listopad przyszłego roku, ale miasto ma zapewnienie wykonawcy zadania, że z realizacją inwestycji wywiąże się w terminie. – Jesteśmy firmą z blisko 15-letnim doświadczeniem w branży OZE, jedną z najstarszych zajmujących się instalacja fotowoltaiki w Polsce. Podpisana dziś umowa na montaż instalacji w Tarnobrzegu to obecnie jeden z ważniejszych projektów, jaki będziemy realizować. Mając jednak na uwadze zarówno nasze doświadczenie w tej branży, jak i doświadczenie miasta w realizacji podobnych, dużych projektów liczymy, że uda się bez przeszkód, szybko to zadanie zrealizować – zaznaczył Michał Post, prezes f FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

Projekt zakłada  montaż 673 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 3 kW na obiektach stanowiących własność osób fizycznych – mieszkańców Miasta Tarnobrzega, z uwzględnieniem, że wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.

Wartość inwestycji według wniosku o dofinansowanie:
Wartość ogółem: 10.448.991,00 zł
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinasowania: 8.049.670,00 zł.

Zgodnie z założeniami wniosku, każdy zakwalifikowany do projektu mieszkaniec zobowiązany  jest do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości 15 procent kosztów netto i całości kosztów niekwalifikowalnych inwestycji (w tym koszty inspektora nadzoru oraz ubezpieczenia), mieszkańcy opłacają również należny podatek VAT.

Info/fot. UM

You May Also Like