List otwarty dra Witolda Zycha w sprawie głosowania na BO2023

Jestem otwarty na kampanie promocyjne projektów zgłoszonych do BO2023. Tymczasem dostałem pierwszy list otwarty, który poniżej publikuję. Chętnie wrzucę informacje od autorów innych projektów, jeśli nadejdą.

List otwarty do mieszkańców Tarnobrzega

Tarnobrzeżanie!

Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o oddanie głosu w BO 2023 na projekt nr 6: „Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim.” Wśród wielu projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego ten jeden nie dotyczy naszych bieżących potrzeb, ale wybiega w przyszłość i co najważniejsze wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy. To właśnie wykorzystanie naszego naturalnego bogactwa, jakim są wody siarczkowe może stać się wielkim impulsem dla rozwoju Tarnobrzega. To, że wody siarczkowe zlokalizowane nad Jeziorem Tarnobrzeskim posiadają właściwości lecznicze wiemy już w 100%. Ekspertyzę Państwowego Instytutu Geologicznego z 2016 roku w pełni potwierdziły ostatnio przeprowadzone badania AGH w Krakowie.

Teraz już nikt nie może negować faktu ich występowania w naszym mieście. Jednak należy w tej sprawie zrobić kolejny krok i wykonać eksploatacyjny odwiert, na bazie którego będzie mógł zostać wybudowany kompleks leczniczo-rekreacyjny. Powstanie takiego ośrodka czynnego przez cały rok z całą pewnością w znacznej mierze przyczyni się do szybkiego rozwoju gospodarczego terenów nad jeziorem i powstania wielu miejsc pracy w branży usług leczniczych. Taką szansę dla Tarnobrzega dostrzegło też Ministerstwo Zdrowia w swoim piśmie z 2017 roku: „Minister Zdrowia przychylnie odnosi się do przedstawionej koncepcji powstania na terenie miasta Tarnobrzega kompleksu rekreacyjno-balneoterapeutycznego w oparciu o wody siarczkowe, mogące znaleźć zastosowanie w balneoterapii. Realizacja opisanych działań pozytywnie wpłynęłaby na udzielanie, w skali kraju, świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, zapewniając pacjentom większe możliwości leczenia”.

Pamiętajmy, że wody siarczkowe, to nie tylko lecznictwo. Wody te mogą też w przyszłości stanowić źródło przemysłowych surowców chemicznych np. jod, magnez, brom. Można też podjąć produkcję wielu produktów opartych na siarce, jak szampony, odżywki, maści lecznicze.

To już kolejny raz, kiedy zgłaszam ten projekt do BO. Z roku na rok zdobywa on coraz więcej głosów. Ten rok jest jednak szczególny. Władze naszego miasta chcą nad Jeziorem Tarnobrzeskim zlokalizować największą na Podkarpaciu spalarnię śmieci, co może zablokować możliwość rozwoju Tarnobrzega w oparciu o usługi lecznicze na bazie wód siarczkowych. Te dwa przedsięwzięcia wzajemnie się wykluczają, dlatego też w ramach Stowarzyszenia „Nie dla spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim” działam na rzecz zablokowania tej szkodliwej dla naszego zdrowia i przyrody inwestycji.

Głosowanie za wodami siarczkowymi w obecnym BO staje się w pewien sposób opowiedzeniem się tarnobrzeżan, czy chcą żyć w mieście zielonym i ekologicznym, które będzie się rozwijać także w oparciu o nasze bogactwo, jakim są wody siarczkowe, czy też godzą się na zatruwanie naszego miasta ogromnymi ilościami szkodliwych substancji powstających podczas spalania śmieci. Wielu z Was podpisało petycję (3,5 tyś. osób) przeciwstawiająca się tym planom, proszę abyście teraz poparli w tym głosowaniu projekt odwiertu wód siarczkowych.

https://www.petycjeonline.com/petycja_nie_dla_spalarni_mieci_nad_jeziorem_tarnobrzeskim

Apeluję także do tarnobrzeżan uczących się i pracujących w kraju i na obczyźnie, abyście głosując na ten projekt pokazali, że nasze Jezioro Tarnobrzeskie musi być chronione, jak „drogocenny pierścionek” przed zanieczyszczeniem, bo to mu grozi w przypadku powstania nad nim spalarni śmieci, co może też przekreślić nasze marzenia o urzeczywistnieniu idei wykorzystania wód siarczkowych do celów balneoterapeutycznych. Są przedsiębiorcy, którzy wstrzymują się ze swoimi planami inwestycyjnymi oczekując na decyzje dotycząca budowy spalarni. Zdają sobie sprawę, że nie można pogodzić funkcji turystyczno- rekreacyjnej z planami budowy tak wielkiej spalarni śmieci w tym miejscu.

Musimy sobie uświadomić, że mamy unikalny akwen, którego pozazdrościć może nam wiele miast w Polsce. Jezioro Tarnobrzeskie może stać się miejscem, gdzie nie tylko można wypocząć, uprawiać sporty wodne, ale dzięki kąpielom w wodach siarczkowych przyjechać także „po zdrowie”. Drugiego takiego miejsca nie będzie w Polsce. Eksploatacja wód siarczkowych daje nam niepowtarzalną szansę na odbudowanie prestiżu naszego miasta.

Tarnobrzeżanie nie zmarnujmy tej szansy. Zagłosujmy na ten projekt. Dajmy do zrozumienia wszystkim, że bogactwo naturalne, jakim są wody siarczkowe jest naszym wspólnym dobrem i musi być wykorzystane dla rozwoju Tarnobrzega.

Tarnobrzeżanie odbudujmy prestiż naszego miasta, głosujmy za wodami siarczkowymi!

https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org/

dr inż. Witold Zych
Radny kadencji 2014-2018 r. i kandydat na prezydenta Tarnobrzega w wyborach 2018 r.

You May Also Like