Mieszkańcy TTBS napisali list otwarty do ministra Webera w sprawie planowanych podwyżek

Otrzymałem od mieszkańców zasobów TTBS list otwarty, który wysłali do ministra Rafała Webera. Tematem są planowane podwyżki opłat. Pełna treść poniżej.

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z otrzymaniem w dn. 28.10.2022 r. zawiadomienia od TTBS Sp. z o.o. o drastycznej podwyżce wysokości czynszów zwracamy się z gorącą prośbą o przeprowadzenie kontroli w spółce, pod kątem zgodności wprowadzonych podwyżek z art. 8a ust. 4 zdanie 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zw. z art. 33 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Z przedstawionej przez SIM kalkulacji powinno bez wątpliwości wynikać w jaki sposób obliczono, że podwyżka na 1 m2 lokalu wynosi odpowiednio 20%, 21%, 25%, 42%, 46% i 49% w zależności od bloku, którego dotyczyła podwyżka.
Tymczasem w lakonicznej informacji poprzedzającej informację o podwyżce wskazano cyt: „W związku z ogólnym wzrostem cen na rynku krajowym, a co za tym idzie pogłębiającą się inflacją sięgającą 17%, TTBS Sp. z o.o. zmuszone zostało do podniesienia stawek czynszu w swoich zasobach. Podwyżka ta jest niezbędna aby móc przeprowadzić konieczne remonty w przyszłości” TTBS Sp. z o.o. nie przedstawił konkretnych przyczyn podwyżki i stosownych kalkulacji i nie ujawnił faktur i dokumentów, które na tę podwyżkę rzutują, aby dało się odtworzyć przebieg dokonanej przez kalkulacji.

Dodatkowo należy podkreślić, że TTBS Sp. z o.o. do tej pory nigdy nie przedstawiało w wyliczeniach czynszu kosztów funduszu remontowego a także kosztów kredytu. Pomimo płacenia czynszów przez niektórych mieszkańców nawet po kilkanaście lat, TTBS Sp. z o.o. nigdy nie przeprowadziło też żadnego znaczącego remontu w zarządzanych blokach, pomimo iż mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali szereg uszkodzeń i niedoróbek (na życzenie możemy udostępnić dokumentację
fotograficzną fatalnego stanu budynków zarządzanych przez TTBS Sp. z o.o. w zestawieniu z właśnie remontowaną siedzibą Spółki). Nasze wątpliwości budzi również wykazywanie jako osobny składnik opłaty za mieszkanie (poza czynszem) kosztów energii technicznej, domofonu czy windy.

W związku z powyższym wnosimy o pilne zlecenie kontroli w TTBS Sp. z o.o. przez Ministerstwo Infrastruktury.

Z poważaniem
Mieszkańcy zasobów Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
(lista podpisów do wglądu)

Fot. remontowana siedziba TTBS

You May Also Like