Można już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3 pok. 219 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP wybierając „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu”

Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO znajduje się w załącznikach do artykułu. Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie MOPR, pok. 219.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek w formie pdf

Wniosek w formie docx

Info: UM, fot. własne.

You May Also Like