Ogólnopolskie Ćwiczenia łączności kryzysowej EmCom Polska 26 listopada 2022

Wiosną 2022 roku została powołana do życia nowa inicjatywa zrzeszająca krótkofalowców skupionych wokół tematyki krótkofalarskiej łączności kryzysowej pod nazwą EmCom Polska. Działania EmCom Polska nie są kierowane wyłącznie do krótkofalowców, ale także użytkowników urządzeń CB radio oraz PMR.

Grupa EmCom Polska już dwukrotnie w ciągu roku 2022 wystąpiła z inicjatywą organizacji ogólnopolskich ćwiczeń łączności kryzysowej, adresowanych do wszystkich użytkowników eteru, bez względu na zaawansowanie, posiadane zasoby sprzętowe i możliwości pracy terenowej. Dotychczas przeprowadzone ćwiczenia, miały miejsce w wiosenne i letnie weekendy, w dniach 7 maja oraz 28 sierpnia.

Również na sezon jesienny oraz trochę trudniejsze warunki atmosferyczne i terenowe przewidywana jest aktualna edycja ćwiczeń łączności kryzysowej EmCom Polska, które mają odbyć się w dniu 26 listopada (ostatnia sobota miesiąca) w godz. 15:00-18:00.

Główną ideą najbliższych ćwiczeń EmCom Polska (podobnie jak tych, które już się odbyły) jest organizacja działań prowadzonych w ramach lokalnych zespołów i społeczności działających na terenie miast, gmin i powiatów, ponieważ gros zdarzeń o charakterze kryzysowym odbywa się głównie lokalnie, lokalnie też jest prowadzone zarządzanie sytuacją i jest największe natężenie ruchu radiowego dot. właśnie ww. obszarów. Z tego też względu konieczne jest doskonalenie umiejętności operatorskich, posługiwania się sprzętem, wyrobienie pozytywnych nawyków i zachowań mieszczących się w obszarze dobrych praktyk łączności kryzysowej .

Koordynacja ogólnopolska, makroregionalna, czy też międzynarodowe przekazywanie informacji o zdarzeniach kryzysowych dotyczy głównie zdarzeń masowych, które dotykają np. dużą część, lub całą powierzchnię danego kraju, lub też dotyczą obszaru kilku państw – takie sytuacje cechuje zdecydowanie inna specyfika i nieco inne wymagania stawiane są operatorom oraz nie zdarzają się one tak często jak zdarzenia lokalne. Nie mówimy, że tutaj nie jest konieczne doskonalenie i takich umiejętności – jak najbardziej jest i w historii łączności kryzysowej w Polsce były one już z powodzeniem ćwiczone i bez wątpienia nadal będą, ale doskonalenie umiejętności dotyczących działań lokalnych w opinii organizatorów upowszechnia i przybliża jak najszerszemu gronu radioamatorów ideę łączności kryzysowej, a oto przecież w tym chodzi, gdzie przez zabawę uczymy się, łącząc przyjemne z pożytecznym i docierając tym samym do jak najszerszego grona użytkowników eteru – krótkofalowców, użytkowników CB i PMR, bez stawiania zaporowych warunków.

Brak wygórowanych wymagań (nie oczekujemy dużego doświadczenia), posiadanie i wykorzystanie możliwie jak najprostszego sprzętu łączności przez uczestników (tam gdzie ma być, lub może być użyty), pokazanie przez to oczywistej przydatności użytkowników eteru wyposażonych np. w proste ręczne radiotelefony FM poruszających się w terenie – to wszystko ma służyć idei jak najszerszego zachęcenia środowiska poprzez wspólną zabawę na świeżym powietrzu, do zaangażowania we wspólne działania wokół łączności kryzysowej w Polsce.

Oczywiście ćwiczenie ciągle jednego i tego samego po pewnym czasie przestaje motywować, uczyć i rozwijać oraz zwyczajnie zaczyna nudzić, dlatego też zamiarem organizatorów jest stopniowe podnoszenie trudności względem prowadzonych działań i uczestników (rozbudowa fabuły prowadzonych działań, rozwijanie działań np. trochę na zasadzie gry miejskiej) oraz włączanie nowych technologii, urządzeń i emisji, ale uwaga, zgodnie z zasadą jak powyżej – bez wykluczania przy tym posiadaczy prostych ręcznych radiotelefonów FM, którzy chcą też wziąć udział w ćwiczeniach, a zaczynają w tym momencie swoją przygodę z krótkofalarstwem i łącznością kryzysową. Dlatego też można spodziewać się planowanego zastosowania i użycia (wśród tych, którzy takowe urządzenia posiadają) np. urządzeń APRS do oznaczenia swojej pozycji, łączności z użyciem cyfrowych radiotelefonów DMR i C4FM Fusion, przekazywania obrazków z informacjami niezbędnymi do realizacji określonych zadań za pośrednictwem emisji SSTV itp.

Podobnie jak 7 maja i 28 sierpnia EmCom Polska będzie zbierać przed listopadowym terminem ćwiczeń zgłoszenia osób chętnych do koordynacji radiowej ćwiczeń na swoim terenie, które będą potem w trakcie prowadzenia działań 26 listopada przejmować opiekę nad swoim obszarem działania.

Przyjętą tradycją jest też wymyślanie przez koordynatorów ćwiczeń różnego rodzaju zadań do realizacji dla uczestników, głównie kierowanych do osób mobilnych, znajdujących się w ruchu z przenośnymi, lub wożonymi radiotelefonami. Stawiamy w listopadzie na kreatywność i uczynienie zadań jeszcze bardziej ciekawymi, ale i z większym stopniem trudności. Koordynatorzy w trakcie ćwiczeń proszeni są o przygotowywanie zadań z pewnymi elementami utrudnień, zwanych w żargonie ćwiczących „przeszkadzajkami”, typu złapałeś gumę w rowerze dojeżdżając na miejsce sprawdzenia czy lokalna linia kolejowa jest drożna i resztę dystansu musisz pokonać pieszo, albo kończy Ci się zasilanie akumulatorowe i musisz zredukować moc wyjściową swojego urządzenia nadawczo – odbiorczego. Bez wątpienia będzie można spodziewać i tym razem różnych atrakcji wymyślonych przez organizatorów.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, głównie naszej strony i grupy dyskusyjnej EmCom Polska (EmCom Poland) na Facebooku, gdzie będą dostępne już niebawem wszelkie niezbędne materiały informacyjne dotyczące kolejnej edycji ogólnopolskich ćwiczeń łączności kryzysowej.

Częstotliwości/kanały
PMR – kanał 3 / 446.03125 MHz
CB – kanał 9 / 26.060 MHz FM

Radioamatorzy/Emergency
80 m – 3.760 MHz LSB
40 m – 7.110 MHz LSB
20 m – 14.300 MHz USB
2 m – 145.500 MHz FM
70 cm – 433.500 MHz FM

W Małopolsce słuchamy na pasmach PMR, CB, 2 m, 70 cm oraz KF 80, 40, 20 m ±QRM, wybierane zgodnie z ich aktywnością. Jeśli masz pilną wiadomość która ma dotrzeć do konkretnej służby ratunkowej lub Centrum Zarządzania Kryzysowego, to przygotuj sobie komunikat według wytycznych znajdujących się w środku tej broszury. A potem wywołaj nas na radiu „Łączność Ratunkowa EmCom, zgłoś się” i przekaż operatorowi przygotowany wcześniej komunikat.

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
Połącz się z nami
gdy wszystkie inne środki łączności zawiodą !

Gdy brak jest zagrożenia sieć jest nieczynna. Uruchomienie sieci następuje w chwili wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, uzasadniających taką potrzebę, gdy na dużym obszarze mieszkańcy zostali odcięci od środków komunikacji pozwalających na wezwanie pomocy.

Przygotuj komunikat tak abyś mógł sprawnie przekazać operatorowi następujący zestaw informacji:

 1. WAŻNOŚĆ
  1. Z – Zwykła
  2. P – Priorytetowa
  3. R – Ratunkowa
 2. NADAWCA
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. ZNAK WYWOŁAWCZY jeśli posiadasz
 3. LOKALIZACJA
  1. Miejscowość
  2. Ulica
  3. Nr domu/lokalu
  4. Wsp. GPS – jeśli to możliwe
 4. DATA i GODZINA UTWORZENIA
 5. ADRESAT
  1. NAZWA INSTYTUCJI
  2. GDZIE SIĘ ZNAJDUJE
 6. TREŚĆ – informacja w formie w jakiej ma dotrzeć do adresata
  1. KIEDY – chwila zdarzenia
  2. GDZIE – miejsce zdarzenia
  3. CO – co się stało, co trzeba zrobić
  4. JAK – można pomóc
  5. KTO – jest w stanie pomóc
 7. NUMER KONTROLNY – ilość wyrazów w komunikacie
 8. W przypadku natłoku zgłoszeń, operator stacji EmCom decyduje o kolejności ich obsługi oceniając samodzielnie kryteria pilności. Należy wtedy zgłosić się w sposób nie kolidujący z pracą innych stacji radiowych w momencie kiedy operator zapyta „czy są nowe zgłoszenia ?” I jeśli nie może twojego zgłoszenia załatwić natychmiast, trzeba poczekać w kolejce na wywołanie.

Więcej informacji:

https://pl-pl.facebook.com/groups/sp.emcom/