Radni wystąpili z wnioskiem o podwyżkę swoich diet

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zajmą się m.in. tematem podwyżek diet, które mieliby sobie przyznać, co ciekawe z mocą mocno wsteczną.

Jakich podwyżek oczekują wnioskodawcy?

Projekt podwyżek diet dla radnych i przewodniczących osiedli prezentowany był już w styczniu tego roku. Ostatecznie projekt wycofano z porządku obrad i nie był on głosowany. O ówczesnym planie podwyżek pisałem w poniżej linkowanym tekście:

W uzasadnieniu uchwały nie ma konkretnych kwot, ale można je wyliczyć. Podstawę naliczenia diety miałoby stanowić 75% 2,4 krotności tzw. kwoty bazowej, która na ten moment wynosi 1789 zł. Wychodzi jako podstawa 3220 zł. Według projektu uchwały diety mają wynosić:
75% podstawy dla Przewodniczącego
65% podstawy dla Wiceprzewodniczących
60% dla Przewodniczących Komisji
50% dla Radnych

Są to kwoty nieco niższe niż w styczniowej propozycji, kiedy stawki miały wynosić odpowiednio 90, 80, 70 i 60%. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, to dieta zwykłego radnego wyniesie 1610 zł, a Przewodniczącego RM 2415 zł.
Przewodniczący Rad Osiedlowych mieliby otrzymać 15% podstawy, czyli 483 złote. Uchwała miałaby zastosowanie dla diet od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Kto złożył projekt podwyżki i jak go uzasadniał?

Projekt uchwały podwyższającej diety podpisali następujący radni RM: Włodzimierz Trybuła, Alfred Martyniuk, Dominika Kliza i Andrzej Biernat. W porównaniu do zgłaszających projekt w styczniu zniknęło nazwisko Bożeny Kapuściak, doszli za to panowie Martyniuk i Biernat.

Wymienieni radni uzasadniają projekt podwyżek następująco:
„zdecydowana większość miast i gmin województwa podkarpackiego w miesiącach listopadzie i grudni 2021 podjęła w/w Uchwały przyjmując za podstawę procentowego określenia wysokości diety radnych maksymalną wysokość diety, zwanej dalej kwotą maksymalną określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r.

Obecnie do określenia wysokości diet radnych Rady Miasta Tarnobrzega stosowany jest minimalny przelicznik 1,5% przyjęty Uchwałą NR V/35/2003 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2003 roku. Tym samym na przestrzeni prawie 20 lat miasto Tarnobrzeg jako jedyne w województwie podkarpackim nie przeprowadziło żadnej waloryzacji diet radnych Rady Miasta.

Mając na uwadze dość dużą skalę wydatków z budżetu miasta, proponuje się wzorem innych miast i gmin i na podstawie ustalonych stawek w miastach prezydenckich województwa podkarpackiego, wprowadzenie zróżnicowanej wysokości diet dla tylko 4 grup radnych w relacji procentowej 75, 65, 60 i 50% do postawy naliczania określonej w treści projektu Uchwały.

Radni przywołują również podwyżkę wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega na poziomie 80 do 100% maksymalnych stawek określonych przez Ustawę.

Wydaje się, że projekt podwyżki po blisko 20 latach popierany jest zgodnie przez wszystkich radnych, a nawet może się spotkać ze zrozumieniem wśród części mieszkańców. Interesujące zatem jest to, że wniosku o podwyżki nie składają najbardziej rozpoznawalni i aktywni radni, czy też ci kojarzeni z intensywną działalnością polityczną. Wiadomo, że każde głosowanie za podwyżką własnej diety jest kontrowersyjne, nawet jeśli uzasadnione. Ale ze zgodnym podniesieniem rąk nie powinno być tym razem problemu.

You May Also Like