Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Tarnobrzegu 2022

25.11.2022 był kolejnym niezwykle uroczystym i podniosłym dniem wśród tarnobrzeskich krwiodawców w związku z obchodzonymi Dniami Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Klubie Honorowych Dawców Krwi „Barbórka” na Placu Bartosza Głowackiego, a więc w samym centrum Tarnobrzega świętowali krwiodawcy zrzeszeni w jedynym obecnie Klubie HDK w mieście. Swoją obecnością w święcie zaszczycili zacni i dostojni goście. W uroczystym świętowaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Podkarpackiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie oraz członek Zarządu Głównego PCK w Warszawie Pan Profesor dr hab. Antoni Olak, Dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Pan Maciej Maruszak, Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Pan Marek Pawełek oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek.

Przed świętowaniem w związku z kończącą się kadencją Zarządu Klubu, odbyło się walne posiedzenie Członków. Po trzech kadencjach z dalszej pracy i kandydowania na Prezesa Zarządu zrezygnował Prezes Pan Stanisław Sośniak oraz wszyscy pozostali członkowie Zarządu. W związku z tym zorganizowane zostały wybory do nowego Zarządu Klubu. W wyniku wyborów do Zarządu wybrane zostały 4 osoby a mianowicie: Małgorzata Kucwaj, Mariusz Turbacz, Robert Kalita, Zbigniew Dendura. Prezesem został Mariusz Turbacz, wice prezesem Zbigniew Dendura, sekretarzem i skarbnikiem Małgorzata Kucwaj, członkiem Zarządu Robert Kalita.

Kolejnym punktem programu święta było odznaczenie krwiodawców Klubu i tak:

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał ustępujący Prezes naszego Klubu Pan Stanisław Sośniak.

Tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę II stopnia otrzymali: Kamil Haraf i Kamil Szewc.

Tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę III stopnia otrzymali: Małgorzata Kucwaj i Kamil Stępień.

Później już było dużo radości, świętowanie i rozmowy w gronie „krewniaków”. Nowy Zarząd Klubu apeluje:

Szanowni Państwo, jeśli oddajecie krew a nie jesteście zrzeszeni w żadnym Klubie HDK to przybywajcie do nas, warto być razem i budować silną strukturę tarnobrzeskiego krwiodawstwa, co niewątpliwie będzie silnym argumentem do utworzenia stałego punktu poboru krwi w Tarnobrzegu. Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was.

Kontakt telefoniczny 602155759.

A poniżej relacja z uroczystości przekazania pieczy nad pomnikiem honorowych dawców krwi Szkole Podstawowej nr 3.

You May Also Like