Tarnobrzeg – info z 47 tygodnia roku 2022

Radni będą sobie podnosić diety, prezydent rozlicza się z wydatkowania środków z zastawienia Wodociągów, znamy ostateczny przebieg S74, a do tego kilka informacji o inwestycjach, o nadchodzących koncertach, wernisażach, o przedświątecznej kąpieli, paradach, o śniegu, węglu, krwi i kobietach. A na koniec wyjątkowa oferta na Black Week!

I wtedy wchodzi on, cały na biało

W tym tygodniu spadł śnieg, skutecznie rozpraszając nasze nocne zaciemnienie. Białe tło i od razu robiło się przyjemniej. Było, minęło, ale pewnie wróci. To chyba najtańsze rozwiązanie, chociaż zupełnie poza kontrolą. RDM zasadniczo nie dał się zaskoczyć, chociaż punktowo było rano trochę ślisko.

Kto powiedział, że w tym sezonie nie będzie białego orlika?
Dach znika…

Podwyżki dla radnych

Na najbliższej sesji RM wróci temat podwyżek diet dla radnych. Trochę się z tym radni bujają, czy też krygują. Bo wysokości diet ustalonych w roku 2003 nie tylko odstają od innych rad miasta, ale też w ciągu tych niemal 20 lat, całkowicie utraciły swoją pierwotną wartość. Z drugiej strony zawsze w Internetach podnoszą się głosy, że radni przecież nic nie robią, ba, nawet często szkodzą! Że nie tylko nie zasługują na podwyżkę, ale powinni obradować całkiem społecznie, (dobrze, że nie dopłacać!) bo przecież nie idzie się do RM dla pieniędzy. No niby tak, bo co to za pieniądze? Chociaż zawsze jednak było paru radnych, w których oświadczeniach majątkowych dieta stanowiła wyraźny dodatek do domowego budżetu i pewnie była jakąś motywacją.

Pewnie ze względu na takie oceny i dyskusje pod wnioskiem nie podpisują się najbardziej aktywni, czy też zaangażowany politycznie radni, troszcząc się o swój wizerunek. Co innego podniesienie ręki, a co innego złożenie wniosku. Poza tym zawsze wydaje się niezręczne jeśli ktoś głosuje nad własną podwyżką, ale taki mamy system. Skala podwyżek ma być niższa niż wnioskowana i wycofana w styczniu 2022, myślę zatem, że to rozwiązanie powinno przejść bez problemu. Nie mam problemu z wynagrodzeniem dla radnych za obrady, w końcu poświęcają swój, często dość cenny, czas. Z podwyżkami wynagrodzeń bywa kiepsko, ale chyba nikt nie zarabia obecnie tyle co w roku 2003. Aktualna, niewaloryzowana dieta to pewnie 25-30% jej pierwotnej wartości.

Ale skoro wynagrodzenie jest za radzenie, to powinno go nie być za nieradzenie, stąd brak obecności na sesjach winien skutkować większymi cięciami diet, a nie mniejszymi jak zaproponowali radni składający projekt uchwały. O stawkach i nazwiskach w poniższym tekście:

Pieniądze i inwestycje

Na co poszła kasa z zastawienia Wodociągów?

Mamy kolejny interesujący temat z interpelacji. Przewodniczący RM Bogusław Potański zapytał prezydenta na co zostały wydane środki z zastawienia części udziałów miasta w Tarnobrzeskich Wodociągach. Odpowiedź poniżej:

W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informuję, że środki finansowe w łącznej wysokości 25.337.500,00 zł pozyskane ze sprzedaży udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Polskiemu Funduszowi Rozwoju zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków majątkowych w latach 2020 oraz 2021, które przedstawiam poniżej:
Wydatki majątkowe poniesione w 2020 roku ze środków pochodzących z sprzedaży udziałów spółki Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju

1 Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg – 5300881,37
2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Tarnobrzeg, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – 4514723,83
3 Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu – Etap I – 1742180,24
4 Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza – 1431269,90
5 Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu – 807409,01
6 Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego -Zwierzyniecka – 563847,25
Razem 2020 rok – 14360311,60

Wydatki majątkowe poniesione w 2021 roku ze środków pochodzących z sprzedaży udziałów spółki Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju
1 Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – 7626860,12
2 Przebudowa ul. Łokietka w Tarnobrzegu – 811800,00
3 Przebudowa ul. Skarbka w Tarnobrzegu – 307268,76
4 Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu – 1073654,58
5 Przebudowa ul. Mickiewicza 5a i 5b w Tarnobrzegu – 910989,94
6 Modernizacja pływalni krytej – dokumentacja projektowa – 149445,00
7 Wykonanie koncepcji zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego – 97170,00
Razem 2021 rok – 10977188,40

Wiedzieliście? A to nie jest świeży temat.
W sumie skąd mieliśmy wiedzieć, skoro oficjalnie pyta o to nawet przewodniczący Rady Miasta, bo nie wie? Bo gdyby wiedział, to po co by pytał? Trochę zaskakująca sytuacja i przy okazji kolejne potwierdzenie tego co piszę od w kwestii komunikacji.

Znamy ostateczny przebieg drogi ekspresowej S74

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka drogi ekspresowej S-74 Opatów – Nisko, czyli tego, który najbardziej nas interesuje. Szacowany koszt budowy na ten moment to 3,4 mld złotych. Termin realizacji? Optymistycznie około 2030 roku.

Na spotkaniu VIPów cieszono się prawie jakby droga już istniała, ale nie przeczę że to ważny krok i jesteśmy coraz bliżej. Może kiedyś się pojeździ elektrykiem do wnuków. Zaskoczenie komentujących wzbudziły słowa prezydenta Bożka: „Z takiej perspektywy lokalnej, (S74) prawie nam robi drugą część obwodnicy Tarnobrzega w stronę Sandomierza.” Nie bardzo wiemy w jaki sposób. Z przebiegu ekspresówki wszyscy wydają się zadowoleni, chociaż rzeczywiście nie rozwiązuje on wszystkich naszych problemów. W Tarnobrzegu wygrał tzw. wariant społeczny, przebiegający obok hali TPPT na os. Zakrzów. Jeśli chcecie obejrzeć całą konferencję, tym prezentację przebiegu S74, to można ją obejrzeć np. tutaj:


Otwarcie Dzikowiaka na Mikołaja

Często wrzucałem zdjęcia i informacje z prac nad Dzikowiakiem, ale w sumie rzadko coś tak wyraźnie zmienia się w ścisłym centrum. Możemy już oglądać front budynku i spacerować nowym szerokim chodnikiem. Są już szyldy Rossmanna i Tifo, z informacji na forum wychodzi, że sklep DC nie wróci do dawnej lokalizacji.

Wspominałem tydzień temu o wyburzeniu warsztatów przy Biedronce i Lasku Bulońskim. Tak to wygląda na ten moment. Lokalizacja dobra, ciekawe co powstanie w tym miejscu.

Budynek Iwoniczanki na wynajem
Na olx pojawiło się ogłoszenie o możliwości wynajęcia biur w nowym budynku Iwoniczanki, ewentualnie z udziałem w części magazynowej.
https://www.olx.pl/d/oferta/powierzchnie-biurowe-do-wynajecia-przy-wislostradzie-CID3-IDREWcS.html

Nowy budynek Tarnobrzeskiej PUZ
Na Skyscrapercity można obejrzeć projekt koncepcyjny nowego budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego. Wizualizacje robią wrażenie, fajnie gdyby coś takiego powstało. Tymczasem uczelnia ogłosiła postępowanie na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę budynku dydaktycznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Przewrót w Tarnobrzeskiej Radzie Kobiet

Pisałem o tym możliwie szczegółowo tydzień temu. W tym tygodniu tematem zajęły się niektóre inne media, mniej lub bardziej wnikając. W wypowiedzi dla TVL prezydent wspomniał o przewrocie i uzurpacji, poinformował przy tym, że uznaje stary zarząd i że trudno to skomentować. Mimo trudności prezydent sytuację skomentował, sugerując że to, a jakże, walka o władzę, albo kampania wyborcza.

Wyczytałem na papierze* jak miało przebiegać zebranie TRK z 8 listopada. Rada składała się z 10 pań, z których 5 opowiedziało się wcześniej przeciwko budowie spalarni (miały do tego prawo, zgodnie z regulaminem, bo do zajmowania stanowiska wystarczy połowa składu). Na zebraniu zawnioskowano o odwołanie zarządu, przy czym wniosek miał poparcie pięciu kobiet, przy obecności dziewięciu. Trudno dyskutować z demokratyczną większością, ale, jak dalej się okaże, można dyskutować z regulaminem. Panie, którym nie odpowiadała taka sytuacja, wyszły z zebrania, które toczyło się dalej, doprowadzając do odwołania zarządu i powołania nowego, przy udziale połowy składu Rady. Większościowo sprawa jasna.

Wszystko wskazuje na to, że nawet przy obecności wszystkich 10 pań z obecnego składu, bez zwiększania liczebności Rady, nie udałoby się demokratycznie odwołać nowego zarządu. Stąd, jak się wydaje, wynika pomysł i wniosek powiększenia składu TRK do max 15 członkiń. Inne uzasadnienia, podnoszone w akurat tym momencie, nie wyglądają zbyt wiarygodnie. Prawda? Pozostaje kwestia czy to wniosek legalny, skoro został zgłoszony przez potencjalnie odwołany zarząd, w dodatku, według relacji, poza trybem posiedzeń TRK. Ok, tyle od strony większości, a teraz wrócę do regulaminu.

W regulaminie wyraźnie zapisano, że zarząd TRK wybierany jest na pierwszym posiedzeniu. Nie wspomniano nic o warunkach jego odwoływania lub ponownego powoływania, kworum czy wymaganej ponadstandardowej większości. Powstaje zatem pytanie – czy zarząd można powołać wyłącznie na pierwszym posiedzeniu, czy też można go odwoływać i powoływać również na kolejnych, jeśli stracił (tak jak w tym przypadku) poparcie większości obecnych na zebraniu pań. W innych sprawach warunkiem skuteczności decyzji Rady jest obecność połowy składu i zwykła większość głosów. Regulamin w kwestii zarządu jest niejasny, czy też niepełny, ale to już temat dla prawników. Obie strony sporu tymczasem wstrzymały się z komentarzami dla mediów. Czyli coś się udało uzgodnić między zarządami.

*przeczytałem „na papierze„, to analogia do innych czytających „w Internecie„.

Polityka

W audycji „Pytamy wprost” stacji TVL gościł przewodniczący RM Bogusław Potański. Kto czyta Tinfo, ten pewnie nic nowego się nie dowie. Wyrażę tylko prywatną opinię, że p. Potański wypadł w rozmowie naprawdę dobrze, wyraźnie lepiej niż na sesjach. Panowie głośno pośmiali się z tego na co zwróciłem uwagę tydzień temu, tzn. że po 5 godzinach rozmów z lokatorami TTBS prezydent powiedział, że trzeba usiąść i porozmawiać.

Preferencyjny zakup węgla

Można już składać wnioski o zakup węgla od gminy na preferencyjnych warunkach. Szczegóły w poniższym tekście:

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

W ostatnim tygodniu miasto przekazało opiekę nad pomnikiem honorowych dawców krwi Szkole Podstawowej nr 3. Dodatkowo, w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK krwiodawcy zrzeszeni w Klubie HDK „Barbórka”, wybrali nowy Zarząd Klubu i przyjęli odznaczenia. Przy okazji zaapelowali do wszystkich krwiodawców o zrzeszenie w ramach HDK, w celu zwiększenia szans na przywrócenie w Tarnobrzegu stałego punktu poboru krwi. Szczegóły w poniższym tekście:

Koncert grupy U Studni

Grupa Woda zaprasza 3 grudnia do Hotel EVVA na koncert grupy „U studni”. Zaproszenie poniżej:

Mistrz drugiego planu. Artysta malarz Marian Ruzamski 1889-1945

Również 3 grudnia w Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu odbędzie się promocja nowej książki Tadeusza Zycha pt. „Mistrz drugiego planu. Artysta malarz Marian Ruzamski 1889-1945″. Szczegóły na fejsie:

Wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Miśkiewicza

Łotrowaliśmy razem przed laty na łamach „Kuriera Tarnobrzeskiego”. Kto pamięta? Do wernisażu pierwszej wystawy malarstwa Krzysztofa Miśkiewicza jeszcze trochę czasu, ale już teraz można się przygotować i zapisać termin. Miejsce – gościnna Wozownia w Parku Dzikowskim.

Grudniowa kąpiel na szlachetny cel

Przedświąteczna kąpiel to dość stara tradycja 😉 chociaż niekoniecznie w jeziorze. 1 grudnia kolejna edycja Jeziora (coraz bardziej morsujących) Aniołów.

Parada Mikołajów

Parada Mikołajów to jednak z naszych charakterystycznych tarnobrzeskich imprez z bardzo długą tradycją i stale dużym powodzeniem, szczególnie wśród najmłodszych. W tym roku wszystko powinno wrócić do normalnego trybu. Szczegóły poniżej.

Kolejna relacja z tarnobrzeskiego Pchlego Targu

Już kiedyś wspominałem, że nasze Pchle Targi to poniekąd zloty youtuberów. I mamy kolejną relację, ponad 1000 wyświetleń w 3 godziny. Wielu lokalnych publikujących by tak chciało.

A na koniec prawdziwa super promocja na Black Weekend!

Wiem już chyba wszyscy, że promocje na Black Friday, Black Weekend, czy też Black Week są często mocno naciągane, żeby nie powiedzieć zmanipulowane. Ale nie zawsze tak musi być. Tym razem zapraszam na szczególną i całkiem uczciwą promocję.

Jak wiecie, od jakiegoś czasu można mi postawić kawę o wartości 5, 10, 15 zł lub za dowolną wyższą kwotę.
Uwaga! Tylko w tym tygodniu możecie śmiało stawiać tańsze kawy niż planowaliście! 🙂

Jeśli zatem ktoś chciał zafundować mi cappuccino za 10 zł, może wybrać opcję espresso za piątaka. Jeśli uznał, że zasłużyłem na latte za 15 zł, może śmiało ograniczyć się do cappuccino itd. Przyznacie, że to wyjątkowa i niezwykle korzystna oferta? No jak nie, jak tak!
W tym miejscu dziękuję za kawki z zeszłego tygodnia, zadziałały jak trzeba. A promocyjną kawkę można postawić klikając poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to


You May Also Like