Preferencyjny węgiel z Tanzanii i Indonezji po 1850 zł za tonę

Miasto Tarnobrzeg w dniu 7 grudnia 2022 roku podpisało umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. który jest dostawcą węgla dla Miasta. PGE paliwa Sp. z o. o dysponuje węglem z Indonezji i Tanzanii. W dniu 14 grudnia 2022 r. Miasto Tarnobrzeg podpisało umowę z Firma Handlowo Usługową UNIKAT. Firma UNIKAT będzie dystrybuowała węgiel dla mieszkańców miasta.

Węgiel będzie można odebrać ze składu zlokalizowanego przy ul. Litewskiej 14. Możliwy jest także dowóz węgla do miejsca zamieszkania za dodatkową opłatą na rzecz dystrybutora i w terminie z nim uzgodnionym.

Procedura Zakupu

Warunkiem koniecznym do zakupu węgla jest uzyskanie prawa do zakupu węgla w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ( druk wniosku jest dostępny na stronie MOPR ). O wyniku weryfikacji wniosku każdorazowo MOPR poinformuje wnioskodawcę . Mieszkaniec który uzyskał prawo będzie mógł zakupić węgiel (sortyment orzech lub ekogroszek) za kwotę 1.850,00 zł brutto za
1 tonę
, wpłacając właściwą kwotę, zgodną ze złożonym wnioskiem, na konto Urzędu Miasta Nr 28 1240 6292 1111 0011 2106 1978. Po zaksięgowaniu środków i wystawieniu faktury przez Urząd Miasta, mieszkaniecotrzyma telefoniczną informację, o możliwości odbioru faktury z Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Faktura jest potwierdzeniem zakupu węgla od Miasta i jest jedyną podstawą do wydania węgla przez Firmę FHU UNIKAT. Odbierając węgiel, mieszkaniec będzie zobowiązany podpisać kartę odbioru węgla. W przypadku gdyby węgiel na składzie miała obierać inna osoba niż wskazana na fakturze, konieczne jest przedstawienie upoważnienia podpisanego przez osobę na którą wystawiony jest dokument sprzedaży.

Miasto nie ma wpływu na jakość i miejsce pochodzenia węgla.

Miasto w ramach umowy z PGE paliwa Sp. z o. o zadeklarowało zakup 1400 ton paliwa stałego (węgla/ekogroszku). Jest to ilość która może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Nie jest wiążąca dla miasta. Została ustalona na podstawie telefonicznego rozeznania.

W pierwszej transzy Miasto natomiast zamówiło 325 ton i jest to ilość za którą będzie musiało zapłacić bez względu na to czy zostanie sprzedany czy nie. Ilość ta została ustalona na podstawie wniosków zgłoszonych do MOPR przeddzień zamówienia.

Na dzień 15 grudnia MOPR pozytywnie rozpatrzył 295 wniosków o węgiel. Natomiast pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dodatek węglowy, który uprawnia ubiegania się o zakupu węgla po preferencyjnej cenie na dzień 15 grudnia jest ok. 1450.

Info: UM, fot. własne

You May Also Like