Polski Ład – liczymy na 95% dofinansowania

Wielokrotnie pisałem o pierwszej edycji Polskiego Ładu, o kolejnych ogłaszanych przetargach i ich wynikach, zwykle wynikach niesatysfakcjonujących. Kto czytał ten wie, a chyba już nie warto śledzić całej tej skomplikowanej historii. Problem polegał na tym, że po bardzo dużym wzroście cen materiałów i usług budowlanych do przyznanych nam 35 mln zł musielibyśmy dorzucić blisko 30 mln zł wkładu własnego. Jak wiadomo, nie mamy takich pieniędzy pod ręką, ani nawet głębiej. Obowiązujące pierwotnie przepisy nie dawały nam wyboru, działając na zasadzie wszystko, albo nic. Ale na szczęście to się zmieniło, co planujemy wykorzystać.

O szczegóły dopytałem w UM i otrzymałem odpowiedź jak poniżej:

W dniu 13 października ub.r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, która obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. i daje możliwość wystąpienia Wnioskodawcy do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o akceptację korekty zakresu inwestycji objętej dofinasowaniem z Programu. Miasto złożyło właśnie wniosek o korektę zakresu rzeczowego inwestycji polegającą na rezygnacji z dwóch zadań tj.:
• zadanie nr 4: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi,
• zadanie 5: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wniosek o zmianę zakresu inwestycji złożyliśmy z uwagi na znaczne przekroczenie zakładanych kosztów realizacji całej inwestycji. Ostatecznie oferty złożone na realizację inwestycji przekroczyły założone środki o 29,442 mln zł w stosunku do założonej  kwoty we wniosku o dotację tj. 37,5 mln zł. 

Wartość inwestycji po zmianach wynosi:
Wartość inwestycji – 37 005 464,63 zł
Dofinansowanie – 35 155 191,40 zł
Wkład własny – 1 850 273,23 zł.

Zadania nr 4 i 5 będą zrealizowane w przypadku otrzymania dotacji w kolejnych naborach wniosków do Rządowego Funduszu Polski  Ład.

Wydaje się, że to najlepsze co mogło nam się trafić w obecnej sytuacji. Przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym, poniżej 2 mln zł, udałoby się nam zrealizować prace o wartości ponad 37 mln zł, a dofinansowanie sięgałoby 95% wartości zadań. Co prawda nie zrealizowalibyśmy wszystkich planowanych zadań, ale zniknęłoby ryzyko utraty przyznanych środków i potrzeba dalszego znaczącego zadłużania miasta.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

A jak ktoś jeszcze nie czytał tarnobrzeskiego podsumowania ostatnich 2 tygodni roku 2022, to zapraszam:

You May Also Like